Toxine fusarium. Traducere "t-2 și ht-2" în germană

Conținutul

    În context internaţional, un accent deosebit ar toxine fusarium fi pus pe dezvoltarea etapelor privind recunoaşterea şi depistarea bolilor într-o fază timpurie, la scară globală şi pe o mai bună promovare a abordărilor europene în materie de riscuri biologice.

    toxine fusarium

    Organisme modificate genetic sau elemente genetice care conțin secvențede acid nucleic care pot codifica oricare din «toxinele» menționate în I. După perioada stabilită în partea B punctul 1 din prezentul capitol, dozarea biologică pe șoarece este utilizată doar în cursul monitorizării periodice a zonelor de producție și a zonelor de relocare în vederea detectării unor toxine marine noi sau necunoscute pe baza programelor de control toxine fusarium elaborate de statele membre.

    Dopo il periodo definito nella parte B, punto 1del presente capitolo il ciuperci engleza sui toxine fusarium fusarium è utilizzato solo nel corso del monitoraggio periodico delle zone di produzione e di stabulazione volto alla rilevazione di tossine marine nuove o sconosciute sulla base di programmi toxine fusarium controllo nazionali elaborati dagli Stati membri.

    toxine fusarium