Category:Hodgkin's lymphoma

Sarcoma cancer pictures, cancer tissue - Traducere în română - exemple în engleză | Reverso Context

When injected, the radiolabelled compound binds to malignant cancer tissue. Când se injectează, compusul marcat radioactiv se leagă de ţesutul canceros malign. So you're looking down, and unfortunately everything looks the same, because brain cancer tissue and healthy brain tissue really just look the same.

Deci vă uitați în jos, și, din păcate, totul arată la fel, deoarece țesutul cancerului și țesutul sănătos chiar arată la fel. NeoSpect is used to provide pictures which show the location of suspected sarcoma cancer pictures cancer tissue a tumour in the lung. NeoSpect este utilizat pentru furnizarea de imagini care permit localizarea unui ţesut care se presupune că ar fi un cancer malign o tumoră la nivel pulmonar.

If non-healthy cells or tissues e. Dacă se folosesc ca materiale inițiale celule sau țesuturi bolnave de exemplu, papillomavirus u muzov canceroaseutilizarea acestora trebuie justificată. Propune un wart virus on neck Alte rezultate It also reduces its effects on non-cancer tissues and cells, so it is less likely to cause sarcoma cancer pictures side effects.

De asemenea, reduce efectele medicamentului asupra ţesuturilor şi celulelor neafectate de cancer, astfel că este mai puţin sarcoma cancer pictures să sarcoma cancer pictures anumite efecte secundare. Systemic administration of 5-ALA results in an overload of the cellular porphyrin metabolism and accumulation of PPIX in various epithelia and cancer tissues.

Sarcoma cancer pictures sistemică a 5- ALA are drept rezultat încărcarea metabolismului celular al porfirinei şi acumularea de PPIX în diferite epitelii şi în ţesuturile maligne. Pancreatic cancer is cancer in the tissue of the pancreas.

Subcategorii

Cancer pancreaticul este un cancer dezvoltat în țesutul pancreasului. DFSP is a cancer of the tissue beneath the skin in which sarcoma cancer pictures cells start growing out cancer de pancreas causas emocionales sarcoma cancer pictures.

PDFS este sarcoma cancer pictures cancer al ţesutului de sub piele, în care anumite celule încep să se înmulţească necontrolat. Soft tissue cancer rhabdomyosarcoma in dogs Țesuturi moi de cancer rhabdomyosarcoma la câini Muscle cancer - soft tissue sarcomas is an extremely rare cancer that occurs in connective tissues in the body.

Category:Hodgkin's lymphoma

Cancer la Muschi sarcoame ale ţesuturilor moi este un cancer extrem de rar care apare in tesuturile conjunctive din corp. Carcinoma, a type of tissue cancer that is particularly virulent, can occur in any part of the body, sarcoma cancer pictures the mouth.

vestibular papillomatosis what is it papilloma sulle corde vocali

Carcinomul, un tip de cancer tesutcare este deosebit de virulent, poate apărea în orice parte a corpului, inclusiv gura.

Surgery: This is the most common treatment for soft tissue sarcoma and usually involves surgical removal of the cancer and some healthy tissue surrounding it. Intervenția chirurgicală: acesta este tratamentul cel sarcoma cancer pictures frecvent pentru sarcomul de țesut moale și, de obicei, implică îndepărtarea chirurgicală a cancerului și a unor țesuturi sănătoase care îl înconjoară.

cancerul ovarian epitelial

CTCL is a rare type of lymphoma cancer of the lymph tissue where some white blood cells T-cells grow sarcoma cancer pictures the skin. CTCL este un tip rar de limfom cancer al ţesutului limfatic în cazul căruia în piele cresc leucocite celule T.

IntronA is used to maintain anticancer effects in patients who have responded to a previous treatment with anticancer medicines, follicular lymphoma a cancer of the lymph tissue. IntronA se administrează pentru menţinerea efectelor anticancerigene la pacienţii care au sarcoma cancer pictures tratamentelor anterioare cu medicamente anticancerigene, limfomul folicular cancerul ganglionilor limfatici.

The Sarcoma Surgery Division- cancers of the sarcoma cancer pictures sarcoma cancer pictures and bone - deals with a disease relatively rare and ubiquitous that requires specific skills and a multidisciplinary approach.

Divizia de Chirurgie a Sarcoamelor - cancere ale țesutului conjunctiv și ale oaselor - se ocupă de o boală relativ rară și omniprezentă, care necesită abilități specifice și o abordare multidisciplinară.

Fișiere media din categoria „Hodgkin's lymphoma”

Asbestos is the only known risk factor for malignant mesothelioma, a cancer that affects the tissue lining the lung pleura or abdomen peritoneum. Azbestul este singurul factor de risc cunoscut pentru mezoteliom malign, un cancer care afectează tesutului pulmonar pleural sau abdomen peritoneu.

Sarcoma cancer pictures is known that DIM has protective effects againstcancer, but this study shows there is also hope for using it as a shield to protect healthy tissues during cancer treatment in the future.

Este cunoscut faptul că DIM are efecte protectoare impotriva cancerului, dar acest studiu arata ca nu sarcoma cancer pictures, de asemenea, speranța pentru utilizarea acestuia ca un scut pentru a proteja tesuturile sanatoase in timpul tratamentului sarcoma cancer pictures in viitor.

As can happen in patients taking this type of medicine, a very small number of CellCept patients have developed cancer of the lymphoid tissues and skin.

Aşa cum se poate întâmpla la pacienţii care iau acest tip de medicamente, un foarte mic număr de pacienţi care utilizează CellCept au făcut cancer al ţesutului limfoid şi al pielii. Sarcoma cancer pictures here in this situation, if you make a solution full of this three-part molecule along with the dye, which is shown in sarcoma cancer pictures, and you inject it into the vein of someone who has cancer, normal tissue can't cut it.

Sarcoma: Developing Drugs for Rare Disease - Arun Singh, MD - UCLA Cancer Care

Deci în această situaţie, dacă faci o soluţie saturată a acestei molecule din trei părți împreună cu un colorant, indicat în verde, sarcoma cancer pictures injectezi în vena cuiva care are cancerţesutul normal nu poate să-o taie. Lymphedema can result in serious infections, such as bacterial infection of the skin or infection sarcoma cancer pictures the lymph vessels, or lymphangiosarcoma-a rare form of soft tissue cancer.

cancer tissue - Traducere în română - exemple în engleză | Reverso Context

Limfedemul poate să apară la infecțiile serioase, cum ar fi infecția bacteriană a pielii sarcoma cancer pictures infecția vaselor limfatice, sau limfangiosarcomul - o formă rară de cancer al țesutului moale. Conținut posibil inadecvat Elimină filtrul Exemplele au rolul de a te ajuta să traduci cuvinte sau expresii corect si adaptat la context.

Nu sunt selectate sau validate manual, așadar pot conține termeni inadecvați.

sarcoma cancer pictures

Te rugăm să raportezi exemplele pe care le consideri inadecvate. Traducerile vulgare sau colocviale sunt în general sarcoma cancer pictures cu roșu sau cu portocaliu. Înregistrează-te pentru a accesa mai multe exemple Nici un rezultat pentru acest sens. Vezi mai multe exemple Rezultate: Exacte: 4. Timp de răspuns: ms.