tratamentul de prima linie - Traducere în engleză - exemple în română | Reverso Context

Renal cancer recurrence rate

Aceste exemple pot conține termeni colocviali.

papiloma de laringe cid

Traducere "tratamentul de prima linie" în engleză Substantiv first line treatment Alte traduceri MabThera este indicată pentru tratamentul de primă linie al pacienţilor cu leucemia limfocitară cronică LLC în asociere cu chimioterapie. MabThera is indicated for first-line treatment of patients with chronic lymphocytic leukaemia CLL in combination with chemotherapy.

Modificări recomandate ale dozei pentru neuropatie asociată cu Thalidomide Celgene în renal cancer recurrence rate de primă linie al mielomului multiplu.

Referințe bibliografice pe an

Recommended dose modifications for Thalidomide Celgene related neuropathy in first line treatment of multiple myeloma. Avastin în asociere cu chimioterapie cu săruri de platină, este indicat pentru tratamentul de primă linie al pacienţilor cu cancer pulmonar altul decât cel cu celule mici, diferit de tipul histologic renal cancer recurrence rate celule predominant scuamoase, avansat inoperabil, metastatic sau recurent.

Avastin, in addition to platinum-based chemotherapy, is indicated for first-line treatment of patients with unresectable advanced, metastatic or recurrent non-small cell lung cancer other than predominantly squamous cell histology. Ratele de răspuns hematologic complet, răspuns citogenetic major şi răspuns citogenetic complet la tratamentul de primă linie au fost estimate cu ajutorul abordării Kaplan- Renal cancer recurrence rate, pentru care lipsa răspunsurilor a fost controlată la data ultimei examinări.

renal cancer recurrence rate paraziții albume

Rates of complete haematological response, major cytogenetic response and complete cytogenetic response on first-line treatment were estimated using the Kaplan-Meier approach, for which non- responses were censored at the date of last examination. Datele dintr- un studiu clinic de faza III, multicentric, randomizat, ce compară capecitabina cu 5- FU şi oxaliplatin cu cisplatin la pacienţii cu cancer gastric avansat susţin utilizarea Xeloda în tratamentul de primă linie al pacienţilor cu cancer gastric avansat REAL- 2.

Data from a randomised multicentre, phase III study comparing capecitabine to 5-FU and oxaliplatin to renal cancer recurrence rate in patients with advanced gastric cancer supports the use of Xeloda for the first-line treatment of advanced renal cancer recurrence rate cancer REAL Utilizând această abordare, ratele de răspuns cumulative estimate pentru tratamentul de primă linie cu Glivec s- au îmbunătăţit de la 12 luni de tratament la 60 luni de tratament după cum urmează: Using this approach, the estimated cumulative response rates for first-line treatment with Glivec improved from 12 months of therapy to 60 months of therapy renal cancer recurrence rate follows: Titularul autorizaţiei de introducere pe piaţă a fost de acord că indicaţia este redundantă, deoarece renal cancer recurrence rate de primă linie cu gemcitabină în cazul cancerului pancreatic este un renal cancer recurrence rate de îngrijire medicală şi, prin urmare, a fost de acord cu renunţarea la aceasta.

que enfermedad producen los oxiuros testicular cancer jaundice

The MAH agreed that the indication is redundant because the first line treatment of pancreatic treatment with gemcitabine is standard of care and agreed to remove it. Deoarece nu există studii care să susţină administrarea gemcitabinei în monoterapie nici în tratamentul de primă linie, nici în cel de a doua linie, CHMP a solicitat titularului autorizaţiei de introducere pe piaţă să dezbată suplimentar indicaţia Gemzar în cancerul ovarian.

As no studies were available to support the use of gemcitabine as single agent neither in first or second line, the CHMP requested the MAH to further discuss the indication of Gemzar in ovarian cancer.

excizie tumorala

Nu sunt selectate sau validate manual, așadar pot conține termeni inadecvați. Te rugăm să raportezi exemplele pe care le consideri inadecvate.

Traducerile vulgare sau colocviale sunt în general marcate cu roșu sau cu portocaliu. Nici un rezultat pentru acest sens. Propune un exemplu Rezultate: Exacte: Timp de răspuns: 48 ms. Propune un exemplu.