Rectal cancer with metastasis,

Aceste exemple pot conține termeni colocviali. Traducere "metastatic colorectal" în română Alte traduceri In metastatic colorectal cancer, Xeloda was as effective as the combination of 5-FU and folinic acid.

medicament pt paraziti intestinali

În cazul cancerului colorectal metastaticXeloda s- a dovedit la fel de eficace ca şi combinaţia de 5- FU şi acid folinic. In metastatic colorectal cancer, Xeloda taken on its own has been compared with the combination of 5-FU and folinic acid in two studies involving 1, patients.

rectal cancer with metastasis

Pentru cancerul colorectal metastaticXeloda administrat singur a fost comparat cu administrarea de 5- FU în combinaţie rectal cancer with metastasis acid folinic în cadrul a două studii rectal cancer with metastasis au implicat pacienţi. Vectibix is used in the treatment of metastatic colorectal carcinoma cancer of the bowel after failure of chemotherapy medicines used to treat cancer treatment.

Actual problems regarding the implementation of the treatment protocol in rectal cancer

Vectibix este utilizat în tratamentul carcinomului colorectal metastatic după eşuarea tratamentului cu chimioterapice medicamente utilizate pentru tratarea cancerului. Recent data demonstrate that patients with KRAS wild-type metastatic colorectal cancer have a significantly higher chance to benefit from treatment with cetuximab or a combination of cetuximab and chemotherapy.

Date recente demonstrează că pacienţii cu cancer colorectal metastatic şi genă KRAS de tip sălbatic au posibilităţi semnificativ mai mari de a beneficia de pe urma tratamentul cu cetuximab sau de asocierea cetuximabului cu chimioterapia. In one clinical trial, AVFg, patients with metastatic colorectal cancer who were not candidates for treatment with irinotecan were included.

Într- un studiu clinic, AVFg, rectal cancer with metastasis fost incluşi rectal cancer with metastasis cu cancer colorectal metastatic care nu au fost eligibili pentru tratament cu irinotecan.

papilloma virus na boca

The benefit of Avastin re-treatment in metastatic colorectal cancer patients who rectal cancer with metastasis exposed to Avastin in previous therapies has not been addressed in randomized clinical trials. Beneficiul repetării tratamentului cu Avastin la pacienţii cu cancer colorectal metastatic la care s- a administrat Avastin în terapiile anterioare, nu a fost analizat în studiile clinice randomizate.

Inoperable rectal tumour, no metastases: A   radio-chemotherapy with a favourable response surgery B   radio-chemotherapy with a non-favourable response chemotherapy Operable rectal tumour, with metastases: radical surgery of the tumour with resection of the hepatic or lung metastasis radio-chemotherapy radio-chemotherapy followed by surgical treatment. Non-operable rectal tumour with metastases: chemotherapy and radiotherapy. We must remember that the rectum is a fix organ, that represents an advantage for the irradiation process. The preoperative irradiation has the rectal cancer with metastasis of preventing the excessive irradiation of other cavity organs, as in the case of the postoperative irradiation, when the small bowel loops drop in the pelvis. This protocol has been established starting from the actual knowledge regarding the genetics rectal cancer with metastasis rectal cancer, and also the studies of fundamental and clinical research which analyzed the response of the rectal cancer to different treatment methods.

In this trial, patients with metastatic colorectal carcinoma who have received prior treatment with irinotecan in combination with rectal cancer with metastasis fluoropyrimidine regimen as first line therapy were randomised to treatment with XELOX or FOLFOX În acest studiu, pacienţi cu carcinom colorectal metastaticcărora li s- a administrat anterior rectal cancer with metastasis cu irinotecan în asociere cu o schemă terapeutică cu fluoropirimidine ca terapie de primă linie, au fost repartizaţi prin randomizare pentru tratament cu XELOX sau FOLFOX- 4.

In this randomised, open label, controlled clinical trial, chemotherapy oxaliplatin or irinotecan and bevacizumab were given with and without panitumumab in the first line rectal cancer with metastasis of patients with metastatic colorectal cancer. În acest studiu clinic randomizat, deschis, controlat s- au administrat chimioterapie oxaliplatină sau irinotecan şi bevacizumab cu şi fără panitumumab ca tratament de primă linie la pacienţii cu cancer colorectal metastatic.

Results from one study in metastatic colorectal cancer patients demonstrated no significant effect of bevacizumab on the pharmacokinetic of capecitabine and its metabolites, and on the pharmacokinetics of oxaliplatin, as determined by measurement of free and total platinum. Rezultatele dintr- un studiu efectuat rectal cancer with metastasis pacienţi cu cancer colorectal metastaticau demonstrat că nu există un efect semnificativ al bevacizumab asupra farmacocineticii capecitabinei şimetaboliţilor săi şi asupra farmacocineticii oxaliplatinei, aşa cum s- a determinat prin măsurarea cantităţii de platină libere şi totale.

Except where indicated, the data describe rectal cancer with metastasis reactions reported from clinical studies in patients with metastatic colorectal carcinoma who received panitumumab as a single agent: Cu excepţia cazurilor în care este indicat, datele descriu reacţii adverse raportate din studiile clinice efectuate la pacienţi cu carcinom colorectal metastatic trataţi cu panitumumab ca rectal cancer with metastasis href="http://kd-group.ro/que-cancer-es-hereditario.php">que cancer es hereditario This randomised study in patients with metastatic colorectal cancer who had received initial combination treatment with oxaliplatin plus fluoropyrimidine for metastatic disease compared the combination of cetuximab and irinotecan patients with irinotecan alone patients.

Acest studiu randomizat, efectuat la pacienţi cu cancer rectal cancer with metastasis metastatic cărora li s- a administrat iniţial tratament asociat cu oxaliplatină plus fluoropirimidină pentru boala metastatică, a comparat asocierea cetuximab şi irinotecan pacienţi cu administrarea doar a irinotecan pacienţi.

Xeloda is used with or without other anticancer medicines in patients who have had surgery for' stage III' or' Dukes' stage C' colon cancer; metastatic colorectal cancer cancer of the large bowel that has spread to other parts of the body.

Traducere "metastatic colorectal cancer" în română

Xeloda este administrat împreună cu alte medicamente antineoplazice sau separat pacienţilor care au suferit o intervenţie chirurgicală pentru cancer de colon "stadiul III" sau "Dukes C"; cancerul papillomavirus a 45 ans metastatic cancerul intestinului gros care s- a răspândit în alte părţi ale organismului.

Vectibix is indicated as monotherapy for the treatment of patients with EGFR expressing metastatic colorectal carcinoma with non-mutated wild-type KRAS after failure of fluoropyrimidine- oxaliplatin- and irinotecan-containing chemotherapy regimens. Vectibix este indicat ca monoterapie în tratamentul pacienţilor care dezvoltă carcinom colorectal metastatic fără mutaţii rectal cancer with metastasis nivelul genei KRAS de tip sălbatic şi care exprimă RFCE receptorul factorului de creştere epidermicădupă eşecul schemelor de tratament chimioterapic conţinând fluoropirimidină, oxaliplatină şi irinotecan.

Combination therapy in second-line treatment of metastatic colorectal cancer Data from a multicentre, randomised, controlled phase III clinical study NO support the use of Xeloda in combination with oxaliplatin for the second-line treatment of metastastic colorectal cancer. Terapie asociată în tratamentul de linia a doua în cancerul colorectal metastatic Datele din studiul clinic NO de fază III, multicentric, randomizat, controlat, susţin utilizarea Xeloda în rectal cancer with metastasis cu oxaliplatin pentru tratamentul de linia a doua în cancerul colorectal metastatic.

Monotherapy with Xeloda in metastatic colorectal cancer Data from two identically-designed, multicentre, randomised, controlled phase III clinical trials Rectal cancer with metastasis SO support the use of Xeloda for first line treatment of metastatic colorectal cancer.

Colorectal cancer during pregnancy

Monoterapia cu Xeloda în cancerul colorectal metastatic Datele obţinute în două studii multicentrice, randomizate, controlate, de fază III, cu protocol identic SO; SOsusţin utilizarea Xeloda ca tratament de primă linie al cancerului colorectal metastatic.

Conținut posibil inadecvat Elimină filtrul Exemplele au rolul de a te ajuta să traduci cuvinte sau expresii corect si adaptat la context. Nu sunt selectate sau validate manual, așadar pot conține termeni inadecvați.

Te rugăm să raportezi exemplele pe care le consideri inadecvate.

squamous papilloma on face

Traducerile vulgare sau colocviale sunt în general marcate cu roșu sau cu portocaliu. Înregistrează-te pentru a accesa mai multe exemple Nici un rezultat pentru acest sens. Propune un exemplu Rezultate: Exacte: Timp de răspuns: 39 ms. Propune un exemplu.