CARTE+BOLI+INTESTINALE+PRINT+alb+negru

Pap test rileva papilloma virus, CARTE+BOLI+INTESTINALE+PRINT+alb+negru

INVITO ALL’INCONTRO

Epidemiologia are ca domeniu de studiu evaluarea stării de sănătate şi de boală a populaţiei, în contextul intercondiţionărilor la nivel de individ a factorilor imuno-genetici pap test rileva papilloma virus factorii de mediu ambientali, naturali şi sociali.

Ca disciplină de bază a medicinei, epidemiologia şi studiul epidemiologic descriptiv, analitic necesită acumularea unei cantităţi mari de informaţii despre starea de sănătate. În cazul bolilor inflamatorii intestinale BIIdescrierea fenomenului epidemiologic cu ajutorul metodelor epidemiologice urmăreşte pe lângă studiul clinic, evolutiv şi consecinţele bolii, elucidarea mecanismelor cauzale etiopatogeneza prin formu- larea, selecţia sau respingerea ipotezelor care explică frecvenţa şi distribuţia bolii în populaţie.

hpv and bladder infections papillomavirus causes the cancer of the

Verificarea ipotezelor prin studii şi cercetări clinice în colectivitate pentru evaluarea şi pap test rileva papilloma virus măsurilor de supraveghere reprezintă un alt obiectiv urmărit în evaluările epidemiologice adresate BII. Epidemiologia descrip- tivă şi analitică a BII deşi are metode de lucru bine definite, bazate pe criterii diagnostice elaborate şi acceptate ca metodologie de lucru la nivel mondial de peste 50 ani, se confruntă încă cu dificultăţi reale privind modalitatea de precizare a diagnosticului, înregistrarea corectă a cazurilor noi de boală şi raportarea statistică a procesului epidemiologic.

În această lucrarea ne propunem prezentarea temei pornind de la punctarea reperelor cronologice în diferite etape ale dezvoltărilor epidemiologice ale BII, urmată de prezentarea dimensiunii fenomenului la nivel mondial, cu focus epidemiologic pe contextul naţional şi regional, Nord-Estul României. Epidemiologia BII în repere cronologice — sinteză Primele date epidemiologice despre BII prezentate ca serii de cazuri au fost înregistrate la începutul secolului XX 1.

Înla Societatea de Medicină Royal din Londra, au existat simpozioane în cadrul cărora au fost prezentate o serie de de pacienţi proveniţi din diferite spitale.

reticulated papillomatosis differential diagnosis cancer peritoneal secundario

Această serie de pacienţi reprezintă primele cazuri certe de boală Crohn, deşi în aceeaşi perioadă alţi pacienţi cu aceeaşi boală au fost identificaţi în Scandinavia şi Irlanda. Raportările epidemiologice sporadice bazate pe date empirice şi nediferen- ţiate, în principal tabloul clinic, precum şi lipsa, pentru formele clinice descrise, a unui numitor comun sau a unor criterii standard de diagnostic, a făcut imposibilă evaluarea incidenţei, prevalenţei sau a tendinţelor temporale pentru această peri- oadă de la începutul secolului XX.

Începând cu apar studii pap test rileva papilloma virus documentate pe tendinţe tem- porare şi indicatori de frecvenţă incidenţă, prevalenţă. De referinţă sunt studiile Rochester, Minnesotacare raportează pentru rectocolita ulcerohemoragică RCUH o incidenţă anuală de 6. Dupănumărul cercetărilor epidemiologice a crescut considerabil ca urmare a interesului manifestat în lumea medicală pentru BII.

LA SALUTE PRIMA DEL LAVORO: febbraio

Epidemiologia mo- dernă a bolii a urmărit coerenţa relaţiei dintre epidemiologia geografică, epide- miologia clinică, epidemiologia cronologică şi modelizarea epidemiologică a BII prin monitorizarea evoluţiei. Pentru o mai bună caracterizare a profilului epidemio- logic al BII, sincronizarea dezvoltărilor epidemiologice cu progresele înregistrate, în special în domeniul etiopatogeniei, au implicat în variate analize o serie de factori posibili cauzali: - factorul infecţios, implicat pap test rileva papilloma virus relaţia de cauzalitate directă cu BII, este abordat în anchetele epidemiologice de evaluare a cazurilor posibile pap test rileva papilloma virus RCUH şi BC prin raportare la colitele acute infecţioase, considerate ca factor de risc pentru dezvoltarea bolii.

Magnitudinea acestui risc, dar şi ce vor deveni colitele nedeter- minate a devenit o preocupare constantă a epidemilogiei BII, pentru o entitate clinică cu evoluţie către formele clasice de RCUH sau Il papilloma virus umano 4. Desemnarea unor markeri serologici care selec- tează subiecţii cu predispoziţie pentru boală a devenit un obiectiv urmărit în numeroase abordări epidemiologice 6.

Prima detectare a unei reactivităţi mediate imunnologic a apărut la sfârşitul anilorcu raportare de autoanticorpi împo- triva celulelor epiteliale ale colonului la pacienţii cu RCUH.

O serie de caracteristici ale BII consemnate de epidemiologia descrip- tivă au fost explorate în studii analitice concentrate asupra factoriilor de mediu. Faptul că într-o perioadă scurtă de timp variaţiile genetice sunt considerate ca neglijabile pentru a explica rata mare şi arealul de răspândire a BII la nivel mondial implică starea de igienă — ''ipoteza igienei'' — ca un factor de risc, atât direct cât şi indirect.

pap test rileva papilloma virus

De asemenea, urbanizarea, statutul socio-economic, schimbările în dietă, utilizarea de antibiotice, anticoncepţionale, expunerile virale, microbiene şi polua- rea au fost implicaţi ca potenţiali factori de risc pentru BII 7. Alte caracteristici ale bolii cu impact asupra variaţiilor de frecvenţă şi tendinţelor evolutive ale BII surprinse în evaluările epidemiologice au fost corelate cu localizarea bolii.

pap test rileva papilloma virus

În anii se semnalează la pacienţii cu RCUH proctita ulcerativă sau colita distală ca fenotip la fel de frecvent ca şi pancolita, iar în cazul BC, pe lângă ileita distală forma comunăeste descris un nou fenotip, colita Crohn care cu mare probabilitate a fost clasificată pap test rileva papilloma virus ca şi RCUH 8. Explorările epidemiologice întreprinse de comunitatea ştiinţifică în aceste bazine pap test rileva papilloma virus cu risc pentru BII nu au reuşit să identifice măsuri de prevenţie primară, deoarece suportul etiologie a rămas încă evaziv 1.

CARTE+BOLI+INTESTINALE+PRINT+alb+negru

Estimarea unei creşteri masive a incidenţei BII la finalul secolului XX poate fi explicată ca rezultat al urbanizării şi expunerii la diverşi factori de mediu. Cu toate acestea, creşterea reală a incidenţei bolii s-ar datora şi conştien- tizării în lumea medicală a importanţei BII, asociată progreselor înregistrate în stabilirea unui diagnostic corect notabile pentru ultimele decenii ale sec.

XX sunt accesul mai mare la servicii medicale şi examinarea colonoscopică 1. La începutul secolului XXI, epidemiologia BII preia unele constatări descriptive din modele precedente şi urmăreşte ce modele de incidenţă se vor reproduce în ţările unde BII este mai puţin frecventă exp.

Europa de Est, Asia, 16 Bolile inflamatorii intestinale ţările în curs de dezvoltare şi care sunt factorii implicaţi în tranziţia spre o incidenţă mai mare. Boala inflamatorie intestinală în lume Studiile epidemiologice destinate BII relevă o incidenţa şi o prevalenţa în creştere în întreaga lume pentru o boală cu un curs de dezvoltare dinamică, cu acoperire la nivel mondial şi cu un profil de distribuţie neomogenă, cu variaţii mari de la o zonă geografică la alta.

Conform studiilor care au explorat tendinţele tem- porale de incidenţă ale BII, se pare, că rata de apariţie a cazului incident, ca eve- niment nou de sănătate într-o populaţie expusă în mod egal riscului la BII, înregistrează o ascensiune remarcabilă, atât în ariile cu frecvenţă crescută, cât şi în ariile cu frecvenţă redusă.

Cu toate acestea, studiile populaţionale concepute pentru a evalua rata de incidenţă şi pre- pap test rileva papilloma virus a BII în America de Nord au fost limitate şi au produs estimări disparate, după cum modul de evaluare epidemiologică s-a efectuat retrospectiv majoritatea pacienţilor sunt incluşi în studiu după debutul clinic al bolii, iar diagnosticul iniţial de BII este în general reevaluat cu ocazia unui nou puseusau prospectiv diag- nosticul de BII este validat în momentul includerii pacientului în studiu, dar tot cu întârziere faţă de debutul real al simptomatologiei.

Pentru perioadasumarizarea ratele de incidenţă pentru BII în America de Nord relevă variaţii între 0 şi Pentru studiile de prevalenţă estimările în cazul RCUH au variat de la Loftus şi colab. Revizuirea sistematică a incidenţei şi prevalenţei BII în America de Nord a identificat o serie de informaţii demografice relevante pentru dinamica fenomenului epidemiologic al BII; evoluţia în timp a incidenţei BII în primele două decenii din cadrul intervalul relevă rate de incidenţă semnificativ mai mici pentru RCUH 3.

După anii Epidemiologia bolilor inflamatorii intestinale 17 ratele de incidenţă au fost relativ stabile. Pentru BC s-a înregistrat o creştere semnificativă a incidenţei de-a lungul întregii perioade De remarcat este faptul că în documentarea pap test rileva papilloma virus descriptivă a tendinţelor temporale ale BII explicaţia acceptată pentru corelaţia puternică între BC şi RCUH constatată în perioada este dată de existenţa unor modele comune, care fac dificilă diferenţierea toxine synonyme două entităţi acelaşi fenotip, sau factori de risc genetici sau de mediu comuni, sau clasificării greşite ca entităţi comune Boala inflamatorie intestinală în Europa Similar cu datele epidemiologice raportate în America de Nord şi Europa confirmă prin date statistice că este o zonă geografică cu frecvenţă mare pentru BII.

Datele preluate dintr-o serie de studii de incidenţă din Europa studii dintr-o serie de studii estimează pentru RCUH variaţii de incidenţă de la 0.

Geografic, distribuţia bolii în rândul populaţiei este ine- gală şi înregistrează între cazuri noi la Se disting zone în care boala este frecvent întâl- nită, în general în zonele industrializate ale continentului Europa pap test rileva papilloma virus Nord şi de Vest, Ţările Scandinavezone cu frecvenţă medie-mică Europa de Est Menţiunea care se impune este pentru distribuţia neomogenă a bolii, cu distincţie pentru diferenţele mari constatate între diferite zone geografice ale continentului, unde se realizează un adevărat gradient regional.

Raportarea unui gradient nord-sud de apariţie a BII în Europa în prima jumătate a perioadei de observaţie pare a fi contestată de experienţele epidemiologice helminths definition microbiology ultima parte a perioadei, care, prin informaţiile colectate, au schimbat premisele referitoare la ipoteza unui "nou" gradient între vest şi est.

De altfel, din rezultatele eforturilor de colaborare a 20 de centre europene studiul Shivanada,perioada de studius-a ajuns la concluzia că incidenţa BII este mai mică faţă de excesul de boală prevăzut pentru ţările din nordul Europei, iar gradientul pap test rileva papilloma virus de incidenţă estimat pentru zonele nord-sud în realitate este mult mai mic De asemenea, studiul a fost în măsură să demonstreze că incidenţa BII în diferite populaţii din Europa a fost remarcabil de uniformă, iar ca argument pentru creşterile reale ale incidenţei BII, atât pentru RCUH cât şi pentru BC, este papiloma intraductal de mama sintomas ca boala sarcoma cancer breast să respecte frontierele naţionale.

În prezent BII afectează 1. Aceste date sunt incluse în calculul frecvenţei anuale a îmbolnăvirilor, care corespunde atât incidenţei cât şi 18 Bolile inflamatorii intestinale prevalenţei. Analiza comparată a celor doi indicatori incidenţă - prevalenţă, prezintă prevalenţa cu o rată mult mai mare decât incidenţa, de aproximativ 30 de ori, posibil şi datorită frecvenţei crescute a BII şi ratei mici de decese la vârstă tânără Pentru RCUH rata prevalenţei variază între Alt aspect reţinut în evaluările epidemiologice este asocierea dintre caracterul intermitent al simptoma- tologiei şi existenţa unui număr considerabil de forme uşoare care contribuie la subestimarea incidenţei reale pap test rileva papilloma virus BII Pentru Europa modelul de frecvenţă a BII şi principalul comparator pentru evaluarea fenomenului human papillomavirus (hpv) or genital warts nivel mondial a fost construit în studiu Copenhaga perioadaLangholz, clasificat ca studiu de referinţă prin modul de prezentare a istoriei naturale şi tendinţelor temporale ale BII În plus, similarităţile epidemiologice ale fenomenului observate în ţările din Estul Europei confirmă modelul statistic de analiză experimentat în jurul anilor din studiul menţionat, cu cîteva excepţii.

Acest aspect este în contrast cu ţările vecine care au încă o incidenţă scăzută [Polonia, intervalRCUH incidenţă 1. Pentru Australia şi Noua Zeelenadă cifrele de incidenţă şi tendinţele tempo- rale par să fie la fel ca cele raportate în Europa de Vest şi America de Nord, ultima pap test rileva papilloma virus citată cu un număr mai mare de cazuri decât cele experimentat anterior 1, Boala inflamatorie intestinală în zone geografice cu frecvenţă mică Dacă studiile epidemiologice din trecut prezentau BII ca o boală rară în multe ţări din lume, experienţele epidemiologice recente în aceste regiuni, asociate estimării tendinţelor temporale, au schimbat aceste pap test rileva papilloma virus.

O sumarizare a datelor epidemiologice din zone geografice unde boala a fost raportată ca mai puţin frec- ventă, indică o creştere a incidenţei în America de Sud, Caraibe, Puerto Rico [în perioadaincidenţa BII a fost de 3. De asemenea, o dinamică asemănătoare a fenomenului este în curs de desfăşurare în Chile [într-o analiză retrospectivă pentru perioada au fost identificaţi de pacienţi cu BII, cu RCUH şi 57 cu BC] şi Brazilia Epidemiologia bolilor inflamatorii intestinale 19 11,29, La polul geografic opus, Coreea şi Japonia, raportează incidenţă şi prevalenţă scăzută pentru BII date recente cu privire la epidemiologia descriptivă a BII în Corea pap test rileva papilloma virus o creştere a ratelor medii anuale de incidenţă de la 0.

O zonă geografică de interes pentru epidemiologia BII este China înîn 5 spitale centrale din oraşul Wuhan, au fost diagnosticaţi pacienţi cu RCUH şi 63 pacienţi cu BC şi ţările în curs de dezvoltare, care vin cu particu- laritatea unei epidemiologii descriptive sumare, cu date puţine şi incomplete pentru un profil epidemiologic regional al BII. În Africa, particularităţile epidemiologice sunt semnalate în zonele geogra- fice cu populaţie de origine caucaziană, unde, BII înregistrează pap test rileva papilloma virus incidenţă similară cu cea raportată în Europa de Vest.

În cazul Africii de Sud, deşi informaţiile sunt limitate, nu există indicii pentru creşterea incidenţei [în Cape Town, în intervalulvalorile de incidenţă ale Pap test rileva papilloma virus raportate pentru BC au fost de 1.

Orientul Mijlociu vine cu o excepţie marcantă pentru incidenţa crescută a BII la etnia evreiască şi cu rate de incidenţă fără diferenţe semnificative faţă de popu- laţiile din Europa de Vest şi America de Nord, conform explorărilor epidemiolo- gice pentru BII în Israel. Interesante sunt studiile de imigrare, în special cele pap test rileva papilloma virus Anglia, care relevă faptul 20 Bolile inflamatorii intestinale că a doua generaţie de imigranţi din Indiile de Vest şi subcontinentul indian prezintă aceeaşi incidenţă a BII sau chiar mai mare comparativ cu populaţia de origine, dar şi o vulnerabilitate deosebită pentru boală constatată printre caucazieni.

Epidemiologia bolii inflamatorii intestinale în România Pentru ţara noastră epidemiologia BII conţine mai puţine date.

  • Patronaj acordat din partea Ambasadei Republicii Moldova in Italia.
  • Cancer pancreas hoquet
  • Cervical cancer discharge pictures

Situată în zonă de incidenţă mică, aşa cum este încadrată de statisticile europene, incidenţa BII nu depăşeşte Preocupări pentru studiul BII s-au manifestat mai mult pentru partea clinică, terapeutică, particularităţi de caz şi mai puţin pentru studiul distribuţiei bolii în populaţie, cu evaluarea incidenţei şi prevalenţei.

Fodor, înraportează pentru ţara noastră, o incidenţă RCUH de 2. În pentru teritoriul Bucureşti se raportează o incidenţă de 1. Însub egida Societăţii Române de Endoscopie Digestivă s-a iniţiat primul studiu prospectiv multicentric de evaluare a incidenţei şi prevalenţei BII la populaţia adultă din ţara noastră În studiu au fost incluse 18 centre din ţară 13 oraşe care au raportat cazurile spitalizate cu diagnostic de BII, în perioada iunie - iunie Rezultatele studiului au indicat o incidenţă de 0.

Este una din cele mai mici valori raportate în Pap test rileva papilloma virus, similară datelor epidemiologice provenite dintre alte regiuni geografice, în care BII sunt recunoscute pap test rileva papilloma virus afecţiuni rare. De remarcat că incidenţa BII nu este uniformă pe teritoriul ţării, cele mai multe cazuri fiind raporate în nord-vestul şi sud-vestul ţării 1.

Iaşi 1. Sublinierea care se impune este pentru caracteristicele demo- grafice ale populaţiei din această regiune, menţionând influenţa migraţiei externe şi interne într-o zonă cu centre medicale care asigură şi confirmă prin calculul morbidităţii spitalizate corectitudinea diagnostică a cazurilor raportate În intervalulîn două centre universitare din ţară au fost diag- nosticaţi pacienţi adulţi cu BC, respectiv de pacienţi în Institutului Clinic de Gastroenterologie şi Hepatologie Fundeni şi 28 de pacienţi în Departamentul de Gastroenterologie şi Hepatologie Timişoara Epidemiologia bolilor inflamatorii intestinale 21 Într-un studiu prospectiv derulat într-un centru terţiar din regiunea Mureş se constatată un trend ascendent al numărului de cazuri nou diagnosticate cu RCUH în intervalul de la 12 cazuri nou diagnosticate în s-a ajuns la 35 cazuri noi înrespectiv 30 cazuri noi în Ipoteza unui gradient vest-est este confirmată prin rezultatele studiului multi- centric european ECCO-EpiCom în care au fost cuprinse şi date preluate din regiunea de vest a ţării unde se semnalează o frecvenţă mai mare a bolii în com- paraţie cu regiunea de NE a României înîn regiunea de vest a României, pacienţi diagnosticaţi cu BII, cu incidenţă medie anuală de 3.

Variaţiile de incidenţă ale BII au focalizat interesul analizelor epidemio- logice spre o serie de factori care s-ar putea corela cu distribuţia pap test rileva papilloma virus a bolii pap test rileva papilloma virus populaţie. În acest sens eforturile de a identifica cauzele responsabile pentru răspândirea bolii s-au concentrat pe relaţiile cu o serie de factorii demografici caracteristici personale, de loc şi de mediu. Raportarea variaţiilor pap test rileva pap test rileva papilloma virus virus incidenţă la aceşti parametri evidenţiază un raport de cauzalitate directă care, prin semnificaţie statistică, pot fi desemnaţi ca indicatori pentru monitorizarea pacientului cu BII.

medicament anti paraziti papilloma in gum

Ca utilitate practică, controlul anumitor factori de risc se poate regăsi, cel puţin parţial, în prevenirea recidivelor şi complicaţiilor bolii. Principalii factori evaluaţi în anali- zele epidemiologice au fost vârsta, sexul, domiciliul, fumatul, apendicectomia, susceptibilitatea genetică referinţe: istoricul familial de BII şi seroprevalenţa ac pANCA la pacienţii cu BII şi rudele de grad I.

CARTE+BOLI+INTESTINALE+PRINT+alb+negru

Analiza epidemiologică a BII raportată pe grupe de vârstă aduce informaţii importante. În majoritatea studiilor, rezultatele incidenţei pe grupe de vârstă standardizată se face prin repartiţia în mod obişnuit la populaţia mondială. Această standardizare permite studiilor de a se compara între ele fără a exclude variaţii de incidenţă specifice unui grup de pacienţi care aparţine unei tranşe de ani. Referitor la cel de al doilea vârf de incidenţa în opinia unor autori acest aspect este comentat ca o întârziere în diagnosticarea bolii, realizată cu ocazia unei recidive.

Analiza repartiţiei BII pe sexe, indică un risc crescut printre femeile tinere şi bărbaţii vârstnici. Alte analize epidemiologice motivează cu argumente demografice natalitate, hanorac parazitii creşterea incidenţei masculine constatată la toate grupele de vârstă, dar mai pronunţată la bărbaţi peste 70 ani, influenţată pap test rileva papilloma virus mortalitate Cu toate acestea, diferenţa mică dintre incidenţa feminină şi cea masculină nu reprezintă un criteriu pentru a pap test rileva papilloma virus BII ca o boală specifică unui sex atât timp cât argumentele pentru explicarea unor diferenţe semnalate regional nu sunt suficient de bine docu- mentate şi evaluate.