učenik – Wiktionary

Padezi za srpski jezik

Ion Creangă, Amintiri din copilărie SelecŃie din literatura română contemporană Antoine de Saint-Exupery, Micul prinŃ Analiza textului Stabilirea contactului direct cu operele literare şi descoperirea mijloacelor de limbă şi stil cu ajutorul cărora padezi za srpski jezik realizate imaginile artistice.

hpv-associated head and neck cancer a virus-related cancer epidemic cancerul la colon

Aprecierea expresiilor idiomatice, sensului propriu şi figurat al cuvântului. Formarea unor opinii personale despre opera analizată. Identificarea noŃiunilor de teorie literară.

cancer cervical sintomas

Pregătirea elevilor pentru analiza independentă a textului literar: cercetarea valorilor determinate, argumentarea impresiilor, observarea şi concluzia datelor. Redarea textelor epice: observarea cauzei consecutive a legăturii motivelor poetice şi funcŃia lor, desfăşurarea lentă sau dinamică a acŃiunii şi compoziŃia.

sirop viermisori bebelusi

Introducerea în analiza completă a operei literare: personajele dialogul, monologul, trăsături de caracter, padezi za srpski jeziktematica compoziŃia tematicii, tema principală, teme secundareideea şi descrierea starea psihologică, situaŃii dramatice, atmosfera, peisajul. Abordarea poeziilor lirice: analiza motivelor relaŃiile reciproce şi contopirea în imagini poetice.

padezi za srpski jezik verruca foot virus

Imaginile poetice, elementele de limbaj şi stilul poetic. Abordarea operelor dramatice: îndrumarea elevilor în analiza elementelor esenŃiale dialog, monolog, acŃiune dramatică, personaje.

alimente recomandate in cancerul de piele papanicolaou anormal por segunda vez

Asemănările şi deosebirile dintre operele lirice şi epice. NoŃiuni literare Actualizarea noŃiunilor literare din anii precedenŃi. Specii literare: Pastelul.

Padeži, padežna sinonimija - Srpski jezik za 7. razred (#54) - SuperŠkola