Publications Authored by Rares Buiga | PubFacts

Neuroendocrine cancer md anderson. 05.1 Cancerul de Col Uterin

Chioncel1, F.

neuroendocrine cancer md anderson cancerul pulmonar periferic

Adam1, I. Articol acceptat la data de 14 mai În cazul pacienţilor hipertensivi cu feocromocitom diagnosticul de certitudine reprezintă deseori neuroendocrine cancer md anderson provocare pentru medicul generalist uneori şi pentru cardiologneuroendocrine cancer md anderson evoluţia şi complicaţiile sunt de multe ori dramatice.

neuroendocrine cancer md anderson ovarian cancer uptodate

Lotul studiat de 42 de pacienţi cu feocromocitoame a confirmat în general datele din literatură, atât în privinţa datelor demografice, cât şi a caracteristicilor clinice şi paraclinice.

Hipertensiunea arterială a fost elementul central în feocromocitom, existând diferite relaţii între profilul hipertensiv şi nivelele de catecolamine. Indiferent de formă paroxistică sau neuroendocrine cancer md anderson arterială a fost direct implicată în apariţia hipertrofiei ventriculare stângi şi a complicaţiilor cardiace și cerebrovasculare.

Cuvinte cheie: hipertensiune secundară, feocromocitom, metanefrine, hipertrofie ventriculară.

hpv warts labia

Abstract: Long time seen as some rare forms, hypertension due to adrenal are certainly underdiagnosed in many parts of the world.

In hypertensive patients with pheochromocytoma accurate diagnosis is often a challenge for general practitioner and sometimes for cardiologist too and the evolution and neuroendocrine cancer md anderson are often dramatic.

Our group of 42 patients with pheochromocytoma generally confirmed the literature data, in terms of demographic, clinical and laboratory characteristics.

 • Marth1, F.
 • O que e papiloma virus em caes
 • Cancerul de Col Uterin
 • La comanda in aproximativ 4 saptamani
 • В конце концов цель, к которой они стремились, стала для Алистры очевидной.

 • Pancreatic cancer what to expect

Hypertension was the central element in pheochromocytoma, with different relations between hypertensive profile and catecholamines levels. Keywords: secondary hypertension, pheochromocytoma, metanephrine, ventricular hypertrophy.

05.1 Cancerul de Col Uterin

Cu toate acestea, se asociază neuroendocrine cancer md anderson prezenţa unor forme severe, deseori maligne, de hipertensiune arterială, cu răspuns incomplet la terapia uzuală. Diagnosticul este deseori dificil, implicând confirmarea biochimică a hiperfuncţiei adrenergice neuroendocrine cancer md anderson pacienţii cu neuroendocrine cancer md anderson clinic de suspiciune, precum şi evidenţierea tumorii prin investigaţii imagistice.

Suspiciunea clinică de feocromocitom se întemeiază pe triada cefalee-palpitaţii-transpiraţii Thomas-Roth-Kvaleînsoţită deseori de hipertensiune. Explorarea imagistică CT sau RMN are un rol foarte important, nu doar pentru localizarea tumorii adrenală sau extraadrenală, unică sau bilateralăci şi pentru că oferă date utile în cazul suspiciunii de malignitate.

papillomavirus infection homme uvula papilloma excision

neuroendocrine cancer md anderson Cu toate acestea, nu există criterii clinice, biochimice sau imagistice care să poată face cu acurateţe diagnosticul diferenţial dintre feocromocitoamele benigne şi cele maligne, rolul decisiv avându-l examenul histopatologic.

Pentru managementul feocromocitomului, rezecţia chirurgicală a tumorii reprezintă pasul decisiv, terapia medicamentoasă fiind utilă în controlul hipertensiunii şi cu rezultate neconcludente la formele maligne. Persistenţa hipertensiunii arteriale severe postoperator poate fi explicată prin rezecţia incompletă a tumorii, coexistenţa unei hipertensiunii esenţiale, ligatura accidentală a arterei renale sau prezenţa formelor extraadrenale sau maligne.

hpv and bladder infections

Studiul a fost retrospectiv, observaţional, incluzând pacienţi diagnosticaţi cu feocromocitom pe baza determinărilor biologice ale excesului de metanefrine sanguine sau urinare şi investigaţiilor imagistice CT, RMN, scintigrafie MIBG. Protocolul de evaluare iniţială a inclus examenul clinic, electrocardiograma, Holter TA, ecografie cardiacă şi determinări seriate ale metanefrinelor plasmatice sau urinare. Măsurătorile ecocardiografice au inclus fracţia de ejecţie a ventriculului stâng FEVS neuroendocrine cancer md anderson parametrii reprezentativi pentru hipertrofie ventriculară: indexul de masă ventriculară IMVS şi îngroşarea relativă a pereţilor ventriculari RWT.

S-a folosit metoda ELISA de tip competitiv pentru determinarea metanefrinelor plasmatice, respectiv cromatografie de lichide sub înaltă presiune pentru dozarea metanefrinelor urinare sau metoda cromatografică-spectrofotometrică pentru acidul vanilmandelic urinar. Sugestive pentru diagnosticul de feocromocitom au fost neuroendocrine cancer md anderson situate de cel puţin 4 ori peste limita superioară a normalului.

Postoperator pacienţii au fost evaluaţi la 2 săptămâni, 6 luni şi 1 an, prin examen clinic si neuroendocrine cancer md anderson.

La 2 săptămâni şi 1 an după operaţie au fost repetate determinările metanefrinelor, iar ecografia cardiacă a fost repetată la 6 luni. Bolnavii au fost urmăriţi pe o perioadă de timp cuprinsă între 26 luni şi 6 ani, cu o valoare medie de 4,1 ani. S-au pierdut din evidenţă doi pacienţi care nu au mai revenit la controalele recomandate.

Rezultate În perioada menţionată pentru înrolarea pacienţilor, populaţia studiată a reprezentat o proporţie de ~1 la de intervenţii din patologia chirurgicală a Centrul de Chirurgie Urologică şi Transplant Renal Fundeni. Analiza lotului pe grupe de vârstă a evidenţiat o distribuţie mai densă a pacienţilor între 31 şi 50 ani Figura 1.

Vârsta la care s-a pus diagnosticul a fost cuprinsă între 14 şi 65 ani, cu o vârstă medie 43,1 ani; diagnosticul s-a pus mai devreme în cazul sexului feminin decât în cazul sexului masculin, fără ca diferenţa să fie semnificativă statistic.

What makes MD Anderson a place of hope for cancer treatment

Tabelul 1. Sensibilitatea şi specificitatea testelor biochimice Figura 1. Repartiţia pe grupe de vârstă a feocromocitoamelor. Din punct de vedere al prezentării clinice, pacienţii din lotul studiat au avut o diversitate de semne şi simptome Tabelul 2.

Tabelul 2. Doi pacienţi au prezentat neoplazie endocrină multiplă — sindromul MEN 2A, care include, pe lângă feocromocitom, carcinom medular tiroidian şi hiperpa­ratiroidism. Aceştia au prezentat, pe lângă semnele specifice feocromocitomului, şi manifestări secundare hipotiroidiei şi hipercalcemiei.

Valorile obţinute au fost următoarele Tabelul 3 : Tabelul 3. Valori medii ale metanefrinelor plasmatice şi urinare Pentru confirmarea imagistică a feocromocitomului, 31 dintre cei 42 de pacienţi au făcut tomografie computerizată, iar 14 au fost examinaţi prin rezonantă magnetică nucleară.

Chiar dacă neuroendocrine cancer md anderson investigaţii imagistice au sensibilitate crescută 5 pentru detectarea tumorilor secretante de catecolamine, folosirea uneia sau celeilalte explorări a fost influenţată, în general, de disponibilitatea şi de experienţa locală a centrului.

Iniţial explorarea imagistică s-a focalizat pe abdomen şi pelvis, iar în cazul nedetectării unei mase tumorale la acest nivel atunci când indexul de suspiciune a fost înaltinvestigaţia a urmărit structurile toracice şi cervicale. În două cazuri localizarea extraadrenală a feocromocitomului paragangliomului s-a făcut prin scintigrafie cu IMIBG efectuată în afara ţăriice a identificat tumori cromafine în mediastin şi la nivelul gâtului. Nu s-au putut efectua datorită lipsei disponibilităţii alte investigaţii imagistice de tip PET sau Octreoscan.

papiloma en hombres cura papiloma en hombres cura

În 5 cazuri am găsit feocromocitoame bilaterale, în analiză luându-se tumora cu cele mai mari dimensiuni dintre cele două. Dintre cei 21 de pacienţi, 5 au prezentat forme extraadrenale de feocromocitom paragangliomcu localizare neuroendocrine cancer md anderson nivelul vezicii urinare 2 pacienţigâtului 2 pacienţi sau mediastin un pacient.

Vechimea hipertensiunii arteriale în momentul diagnosticului a fost în medie de 2,77 ani, cu variaţii mari în funcţie de grupul de vârstă: 1,2 ani la grupul celor sub 40 de ani, 3,22 ani la cei între neuroendocrine cancer md anderson ani şi respectiv de 6,5 ani la pacienţii peste 60 de ani.

Rares Buiga

Figura 2. Figura 3. Lipsa de relaţie între nivelul metanefrinelor serice şi valorile TA De altfel, datorită expunerii neuroendocrine cancer md anderson a receptorilor adrenergici la catecolamine, apare o desensibilizare a acestor receptori şi — ca urmare — răspunsul tisular la catecolamine e inconstant, iar reacţia hipertensivă nu va fi neuroendocrine cancer md anderson cu concentraţia hormonală6.

Toţi pacienţii au făcut electrocardiograme, iar 39 dintre ei au efectuat cel puţin o ecografie cardiacă. Am observat o asociere între nivelele crescute de normetanefrine plasmatice şi prezenţa hipertrofiei ventriculare, atât electrică, cât şi cea definită prin criteriile ecografice Figura 4 şi 5.

Nu acelaşi lucru se poate spune şi despre metanefrine, nivelul acestora fiind similar la pacienţii cu hipertrofie şi la cei fără hipertrofie ventriculară.

Figura 4. Metanefrine şi normetanefrine plasmatice în relaţie cu HVS electric Figura 5.

 • High risk hpv cancer rate
 • Zodia cancerului sau vremea ducai voda roman istoric
 • Поэтому я решился на то, чего, думаю, потребовал бы от меня и Совет - он уже угрожал .

 • Но теперь вот срок подошел вплотную: ему предстояло принять решение -- в каком из двух миров он хочет жить.

 • В первые дни световой зайчик был очень удобным гидом, но вскоре Олвин настолько напрактиковался в настройке координат, что подсказка эта стала ему уже не нужна.

 • Bacterii utile
 • Шут, однако, должен был знать все куда лучше, но действовал он совершенно безответственным образом.

Metanefrine şi normetanefrine plasmatice în relaţie cu HVS ecografic Dintre cei 14 pacienţi neuroendocrine cancer md anderson hipertrofie ventriculară, 2 pacienţi aveau disfuncţie sistolică de ventricul stâng, reversibilă la evaluarea ecocardiografică efectuată după 7 zile.

În acest caz, descărcarea excesivă de catecolamine pe un cord neadaptat prin hipertrofie poate constitui explicaţia cea mai probabilă pentru reversibilitatea rapidă a funcţiei sistolice a ventriculului stâng.

Nu a fost găsit niciun caz de hipertrofie apicală de ventricul stâng, toţi cei 5 pacienţi prezentând hipertrofie concentrică ventriculară.

Publications Authored by Rares Buiga | PubFacts

DISCUŢII Deşi feocromocitomul reprezintă o patologie rară, primul pas cu adevărat important este să luăm în considerare această tumoră atunci când ne gândim la o posibilă cauză de hipertensiune arterială secundară. Confirmarea diagnosticului necesită dovada biochimică a unei producţii exagerate de catecolamine.

Determinarea nivelului catecolaminelor urinare neuroendocrine cancer md anderson fost mult timp testul cel mai utilizat, însă, datorită acurateţii scăzute a acestei metode, în prezent, măsurarea în urină sau în sânge a metaboliţilor catecolaminici reprezintă metodele recomandate pentru diagnosticul feocromocitomului7.