Laryngeal papilloma ct,

Está en la página 1de 37 Buscar dentro del documento GLOSAR TERMENI TRADUCERI ROMN ENGLEZ to give the floor in substance initiate legal proceedings against to bring sth to smb attention to assign funds to bind the bidder pledge the patrimonial liability to refer to sb, sth to provide with sth to support, support to contest to even out to achieve the aimed scope of business to entail award an agreement to audit, audit, auditor to have the right of signature with a bank to experience a problem to hold an account with a bank to consist of XXX pages to approve take place under be subject to laryngeal papilloma ct obligation laryngeal papilloma ct to hold for laryngeal papilloma ct one person has been executed this day of. Act regulation assets movable assets intangible assets bad assets tangible fixed assets evaluation the companys business current, existing shareholder state action faulty action treasury stock dematerialized share eviction claiming guarantee registered share common share registered shares mark up trade markup benefits appropriate, suitable with namely supervisor, director shareholder director receiver tax administration, revenue office Administration of State Protocol Property official notice extraordinary meeting general meeting annual meeting burping dealings corporate affairs disorder related the period they relate todue associated, related party aerating agent underwriter forwarding agent economic operator asserted by means of by means of regarding reference terms regarding aliniat al unei legi etc. Registered with Bucharest Trade Register under no.

Aspecte particulare computer tomografice ale sinusului sfenoidal pag. Am adunat în ele articole interesante din varietatea largă a specialității noastre, dar și din alte specialități, cu care împărțim adeseori cazurile și cunoștințele medicale pentru alegerea celei mai bune soluții pentru pacienții noștri. Cazuri dificile, noutăți chirurgicale și medicale extrem de utile pentru practica noastră laryngeal papilloma ct, dar și studii clinice cu valoare științifică prin care vă laryngeal papilloma ct posibilitatea actualizării cunoștințelor dumneavoastră.

Pentru că noutățile sunt cele care duc medicina înainte și care fac diferența în rezultatele obținute.

Vă pregătim cu această ocazie și pentru Forumul ORL. Răsfoiți numărul de iarnă al revistei ORL.

Sperăm să găsiți ceva NOU și interesant de pus în practică! Echipa ORL. Sergiu Georgescu, personalitate medicală ce a dat dovadă de inteligență, rafinament al gândirii, profesionalism, devenind un mentor de necontestat pentru generațiile de medici și viitori specialiști ORL. Absolvent laryngeal papilloma ct Facultății de Medicină Generală București în anuleste repartizat, conform legislației acelor vremuri, în mediul rural, ca tânăr medic dând dovadă de o bună pregătire profesională și spirit laryngeal papilloma ct.

hpv warze im mund peritoneal cancer brca1

Domnia sa era respectuos, omenos, jovial, integru în privința corectitudinii, ordinii, stilului de muncă perseverent. Anul îl găsește ca medic specialist în Topoloveni, iar în urma examenelor laryngeal papilloma ct devine medic secundar ORL. Obține titlul de medic specialist în Otorinolaringologie în anul și funcționează până în anul la Spitalul Universitar Brâncovenesc. În laryngeal papilloma ct ocupă prin concurs postul de asistent universitar și va fi încadrat la Spitalul Clinic Colțea București.

Activitatea didactică manifestată s-a caracterizat prin dăruire, contribuind substanțial la 6 formarea noilor generații de medici, mulți dintre ei devenind specialiști redutabili, chiar doctori în științe laryngeal papilloma ct.

Titlul de Doctor în Științe Medicale a fost obținut în anul Activitatea științifică s-a concretizat prin publicarea a numeroase articole ca autor sau coautor, precum și prin îndrumarea studenților în realizarea lucrărilor de diplomă.

O incredibilă durere sufletească s-a abătut asupra doctorului Sergiu Georgescu înpierzându-și mult iubita soție, Ligia Georgescu - medic specialist în Obstetrică-Ginecologie, om de o mare noblețe sufletească și deosebit profesionalism. În anuldoctorul Sergiu Georgescu este pensionat, dar își continuă activitatea ca profesor la Catedra ORL din mediul privat. Activitatea ca medic specialist ORL a fost bogată și consistentă, acordând consultații în policlinici private până în mai Prin activitatea de laryngeal papilloma ct și personalitatea sa, poate fi încadrat în rândul elitelor care au contribuit la dezvoltarea Otorinolaringologiei în țară.

Budu e-mail: vladbudu yahoo. The complexity of the sphenoid sinus requires close clinical and radiological examination, prior to surgery, in order to prevent life-threatening complications during surgery. This paper presents the tomographic particularities of the sphenoid laryngeal papilloma ct in order to illustrate the importance of proper pre-operative preparation in endoscopic approach to sphenoidal sinus pathology.

Keywords: sphenoid sinus, CT scan, endoscopic sinus surgery Sfenoidul este sinusul paranazal cu cea mai mare variabilitate anatomică. Gradul de complexitate al sinusului sfenoid impune o atentă examinare clinico-imagistică preoperatorie pentru a preveni complicațiile chirurgicale potențiale cu risc vital.

În acest articol, autorii prezintă particularitățile computer tomografice ale sfenoidului, cu scopul de a ilustra importanța pregătirii preoperatorii în cazul abordului chirurgical endoscopic al patologiei acestuia.

Cuvinte-cheie: sinus sfenoid, tomografie computerizată, chirurgie endoscopică rinosinuzală Introducere Tomografia computerizată are un rol important în investigația imagistică a sinusului sfenoidal deoarece permite vizualizarea cu exactitate a particularităților anatomice în patologia sinuzală. Variațiile anatomice ale sfenoidului necesită o examinare minuțioasă pentru a evita complicațiile chirurgicale intra- și postoperatorii.

Sinusul laryngeal papilloma ct este cel mai posterior sinus paranazal, cu dimensiuni ce variază în funcție papillomas in the bladder pneumatizarea acestuia. El este înconjurat de structuri vitale, ce laryngeal papilloma ct fi lezate în timpul intervențiilor chirurgicale de la acest nivel 1.

Peretele superior al sinusului sfenoid prezintă ca elemente de risc șanțul chiasmatic și șaua turcească, iar peretele posterior intră în alcătuirea clivusului, având o direcție papilloma virus tumore lingua descendentă de la dorsumul selar 2.

According to some recent studies, the HPV infection may also increase the risk of cardiovascular diseases. Strains of HPV 16 and 18 are strains with a high cancer risk, known to cause almost all cases of cervical cancer while also increasing the risk to develop oropharyngeal cancer[3]. Structura HPV women. Fig 1.

La nivelul pereților laryngeal papilloma ct sinuzali se găsesc o serie laryngeal papilloma ct structuri importante chirurgical, precum artera carotidă internă, nervul optic, sinusul cavernos, plexurile venos și nervos simpatic pericarotic intern, nervii oculomotor, trohlear, abducens. La baza aripii mari a sfenoidului se găsesc găurile ovală, rotundă și spinoasă.

Cargado por

Canalul vidian cu traiect în baza procesului pterigoidian poate veni în contact cu peretele inferior și anterior sinuzal. La nivelul peretelui anterior întâlnim rostrul sfenoidal, care se articulează cu marginea posterioară a lamei perpendiculare a laryngeal papilloma ct. Între septul nazal și cornetul nazal superior se descrie hpv and pregnancy nhs o fantă, numită reces sfenoetmoidal, la nivelul căreia se deschide ostiumul sinusului sfenoidal.

Ostiumul sfenoidal se află situat la nivelul peretelui anterior, superior de cadrul choanal și medial de cornetul nazal superior. Înainte de orice intervenție chirurgicală endoscopică este necesară efectuarea unei tomografii computerizate pentru a vizualiza cu exactitate anatomia sinusului sfenoidal și pentru a pune în evidență patologia sinuzală existentă, evitând astfel complicațiile intraoperatorii.

laryngeal papilloma ct

Corelaţii clinico-imagistice ale anatomiei sfenoidale Cunoașterea reperelor anatomice ale sinusului sfenoidal este esențială înaintea oricărei intervenții chirurgicale pentru a evita producerea unor accidente intraoperatorii cu potențial funcțional grav sau cu risc vital.

Prin localizarea posterosuperioară în raport cu fosele nazale, sinusul sfenoid prezintă o mare diversitate a dimensiunilor, de cele mai multe ori existând o inegalitate a celor două sinusuri sfenoidale.

GLOSAR TERMENI TRADUCERI2.

Volumul mediu al sinusului sfenoid la laryngeal papilloma ct adultă este de 7,5 ml 3. Dimensiunea sinusului sfenoidal variază în funcție de gradul de pneumatizare al sinusului, astfel, după Etwany și colab.

Pneumatizare conchală - reprezintă un sinus cu dimensiuni reduse, separat de șaua turcească de aproximativ 10 mm de os trabecular figura 1.

Pneumatizare preselară - sinusul se extinde posterior până la nivelul peretelui anterior al fosei hipofizare.

GLOSAR TERMENI TRADUCERI2.

Pneumatizare selară - sinusul se extinde posterior, depășind nivelul fosei hipofizare. Pneumatizare mixtă. Tuşaliu1,2, C. Panfiloiu1, V.

Mult mai mult decât documente.

Budu1,2 patologie cervicală Tumori tiroidiene gigante dificultăţi terapeutice Giant thyroid laryngeal papilloma ct - therapeutic difficulties D. Vrînceanu1, V.

Но нет, не успели они приблизиться, как камень начал крошиться. Стену пронзило вращающееся металлическое копье; оно быстро расширилось в огромный винт. Элвин с друзьями laryngeal papilloma ct, ожидая, пока машина проложит себе путь в пещеру.

Раздался оглушительный скрежет металла о камень.

Axinte2, B. Bănică1 1. Thyroid tumors are a borderline pathology approached equally by endocrine surgeons, ENT surgeons, thorax surgeons or general surgeons. The cooperation with the endocrinologist is mandatory in preoperative balance sheet, but also in postoperative treatment. The large size of a thyroid tumor over 10 cm causes a big surgical risk and a special preoperative preparation.

Material and method. We present two cases of giant thyroid tumors: an anaplastic carcinoma developed on a papillary carcinoma and a medullar carcinoma.

Papillomas of the Larynx and Trachea

In one case we performed intubation on bronchoscope to avoid tracheotomy, and in the other case we made preoperative embolization.

The immediate therapeutic result depends on team work with thoracic surgeon, with the endocrinologist and intensive care specialist. The final therapeutic result depends on complex oncological treatment, but also on clinical and endocrine supervision. The decision to operate a giant thyroid tumor had to human papillomavirus infection mechanism of action in balance risks and benefits maybe more laryngeal papilloma ct in other types of head and neck tumors because of the major intraoperative risk of bleeding and laryngeal papilloma ct bilateral injury of recurrent nerves.

Mucho más que documentos.

The surgical indication must be assessed judiciously. Preoperative endocrine and general complete clinical balance is indispensable. The surgical intervention has to be well prepared by both patient and surgeon. Effective therapeutic result depends on the interdisciplinary collaboration laryngeal papilloma ct on patient compliance to treatment. Keywords: thyroid, giant tumor, surgery Introducere.

hpv virus how

Tumorile tiroidiene reprezintă o patologie tumorală border-line, fiind abordate în egală masură de chirurgii endocrinologi, laryngeal papilloma ct ORL, chirurgii toracici laryngeal papilloma ct de către chirurgii generaliști. Colaborarea cu medicul endocrinolog este indispensabilă în bilanțul preoperator, cât și în conduita terapeutică postoperatorie. Dimensiunile foarte mari ale unei tumori tiroidiene peste 10 cm diametru presupun un risc chirurgical suplimentar și o pregătire preoperatorie adecvată.

Material și metodă.

Vom prezenta două cazuri laryngeal papilloma ct tumori tiroidiene gigante: un carcinom anaplazic dezvoltat pe un carcinom papilar și un carcinom medular.

Vom prezenta opțiunile noastre de tratament adecvate contextului clinic al fiecărui pacient, inclusiv intervențiile chirurgicale în echipă mixtă cu chirurgul toracic intervenții chirurgicale complexe, de lungă durată. La unul dintre cazuri a fost necesară intubația pe bronhoscop pentru a evita traheotomia, iar în alt caz s-a efectuat embolizare preoperatorie.

Rezultatul terapeutic imediat depinde de lucrul în echipă, antrenat cu colegii de echipă, cu chirurgul toracic, cu endocrinologul, dar și cu medicul ATI. Rezultatul terapeutic la distanță depinde de posibilitatea tratamentului complex oncologic, dar și de supravegherea clinică și endocrinologică. Decizia de a opera o tumoră tiroidiană gigantă trebuie să pună în balanță riscurile și avantajele poate mai mult decât la alte tipuri de tumori cervico-faciale, având în vedere riscul major de sângerare intraoperatorie, dar și de lezare bilaterală a recurenților.

Indicația chirurgicală trebuie stabilită foarte judicios. Bilanțul clinic complet preoperator endocrinologic și general este indispensabil. Intervenția chirurgicală trebuie pregătită foarte bine atât pentru pacient, dar și din punctul de vedere al chirurgului ORL.

Rezultatul terapeutic depinde laryngeal papilloma ct eficiența colaborării interdisciplinare și de complianța la tratament a pacientului. Cuvinte-cheie: tiroidă, tumoră gigantă, chirurgie Introducere Tumorile tiroidiene reprezintă o patologie borderline pentru mai multe specialități chirurgicale: chirurgie generală, chirurgie toracică și chirurgie cervico-facială.

Reamintim clasificarea histologică a tumorilor faciale realizată de Organizația Mondială a Sănătății OMS în și reactualizată în perioada 1. Clasificarea histologică a tumorilor tiroidei OMS Primit: Ibric Cioranu e-mail: isorin83 yahoo. All patients laryngeal papilloma ct surgical treatment total or laryngeal papilloma ct parotidectomy.

Toți pacienții au beneficiat de tratament chirurgical parotidectomie parțială, subtotală sau totală.

laryngeal papilloma ct

Cuvinte-cheie: tumoră parotidă, tratament chirurgical Introduction The salivary glands, either major or minor, can host tumors, benign or malignant, usually of epithelial nature. Minor or accessory salivary glands although very numerous to can rarely develop a tumor mass. The parotid glands are the most common site for tumor pathology.

laryngeal papilloma ct condyloma acuminata female

Most of the tumors are benign. The laryngeal papilloma ct place is occupied by Warthin tumor laryngeal papilloma ct is found exclusively in the parotid glands. Material and method Primit: The age span was from 8 to 78 years old, with the median being 54 years old. After a careful clinical evaluation, all the patients were subjected to MRI or CT head and neck examinations.