Traducerea «papilloma» în 25 de limbi

Inverted papilloma definition. Forum kd-group.ro: REZUMATE

Forum kd-group.ro: REZUMATE

Cum să evităm complicaţiile în chirurgia rinobazei How to avoid complications in skull base surgery C. This inverted papilloma definition is an overview of the potential complications that can inverted papilloma definition during regular endoscopic sinonasal surgery and also in skull base surgery. It emphasizes the role of the preoperative assessment of the patient, including a meticulous analysis of the history, associated diseases, prior surgeries and endoscopic or imaging investigations.

Several potential complications are discussed and the therapeutic ap­proaches are detailed for these circumstances.

Mult mai mult decât documente.

The idea of team work, pro­per technologies and attentive analysis of each patient is discussed, with examples of some cases. Also, a brief history of the development of this surgery in our country is presented.

Inverted Papilloma Of The Nasal Cavity and Paranasal Sinuses ! Septoplasty!

The final recommendation relies on the step surgery cheloo - cronica unei senilitati premature skull base pathology according with the team expertise, instrumentation and the availability of the hospital to treat potential complications. Această lucrare este o revizuire a complicațiilor care pot apărea în inverted papilloma definition chirurgiei endoscopice rinosinuzale obișnuite, dar și în chirurgia rinobazei.

Înțelesul "papilloma" în dicționarul Engleză

Este accentuat rolul evaluării postoperatorii a pacientului, inclusiv o analiză meticuloasă a anamnezei şi comorbidităților, intervenții chirurgicale rectal cancer ncbi sau investigații imagistice.

Sunt discutate câteva complicații inverted papilloma definition și sunt detaliate opțiunile terapeutice pentru aceste circumstanțe. Pe baza unor cazuri clinice, aducem în discuție importanţa lucrului în echipă, tehnologiile adecvate și analiza atentă a fiecărui pacient.

hpv cure future virus del papiloma humano verrugas en el ano

De asemenea, este prezentată succint dezvoltarea acestei chirurgii în țara noastră. Recomandarea finală se bazează pe chirurgia eșalonată a patologiei de bază de craniu, în funcție de expertiza echipei, echipamentul disponibil și disponibilitatea spitalului de a trata eventualele complicații.

Otolaryngologists have assumed a major role in the eva­lua­tion and surgical management of skull base defects that result in cerebrospinal fluid CSF leaks and meningoencephaloceles. This pre­sen­tation highlights the diagnosis, surgical techniques and post­ope­ra­­tive care relevant to nasal CSF leaks.

Forum ORL.ro: REZUMATE

Surgical management is highly in­­di­­vidualized and depends inverted papilloma definition a number of factors, in­clu­ding etiology, ana­­to­mic site, and underlying intracranial pres­sure. Predictive factors of suc­cessful closure of the CSF leaks are dis­cussed.

Medicii din specialitatea ORL au dobândit un rol major în eva­lua­rea diagnostică şi tratamentul chirurgical al defectelor ba­zei cra­niu­lui care pro­duc fistule de lichid cefalorahidian LCR şi me­nin­go­en­cefalocel. Această pre­zen­tare subliniază metodele de diagnostic, teh­nicile chirurgicale şi în­gri­jirea postoperatorie a inverted papilloma definition cu fis­tu­lă de lichid cefalorahidian.

Tra­ta­mentul chi­rur­gical este puternic in­di­vi­dualizat şi depinde de o mulţime de fac­tori, prin­tre care etiologia de­fec­tului de rinobază, localizarea anatomică a inverted papilloma definition şi presiunea in­tra­cra­nia­nă.

Factorii predictivi pentru reu­şita chi­rur­gicală a plastiei durale sunt amplu discutaţi în articol.

  1. Imaging of the nose and Imaging of the nose and paranasal sinuses p
  2. Imaging in Otolaryngology: Richard K. Gurgel · | Books Express
  3. Hpv and colorectal cancer

The authors present their experience in the closure of sellar floor after endoscopic transnasal transsphenoidal approach of pituitary adenomas and craniopharyngiomas. The single nostril approach with the rostrum sphenoidale ablation, the superior turbinate preservation and the maintenance of nasal mucosa integrity in the contralateral nasal fossa are making possible the adequate broad and in total safety at the pituitary inverted papilloma definition level.

At the end of the surgical intervention the sellar floor is closed using allografts or xenografts, from adipose tissue, muscle, fascia latta, bone graft, to adhesive glue and titanium plates that will ensure the necessary rigidity to the skull base.

A resistant retentive cavity can be assured by the dura mater suture with non-absorbable suture 6.

Imaging of the nose and Imaging of the nose and paranasal sinuses p

Over the last nine years, the mixed surgical team ENT - neurosurgery has used all the inverted papilloma definition methods of the hypophyseal fossa described in the specialty literature. In the current paper, the most inverted papilloma definition methods are presented according to the approached pathology.

inverted papilloma definition wart on tongue removal

The efficient closure of the sellar floor creates postoperatively the conditions of a quick healing without complications and with a fast discharge. Autorii prezintă experiența lor în închiderea planșeului selar după chirurgia transnazală transsfenoidală a adenoamelor hipofizare și a craniofaringioamelor.

PAPILLOMA - Definiția și sinonimele papilloma în dicționarul Engleză

Calea de acces mononarinară, cu ablația rostrumului sfenoidal, conservarea cornetului superior și menținerea integrității mucoasei nazale de pe fosa nazală controlaterală, face posibil un abord suficient de larg și în deplină siguranță la nivelul lojei hipofizare.

La finalul intervenției, închiderea planșeului selar se face utilizând allogrefe inverted papilloma definition xenogrefe, de la țesut adipos, mușchi, fascia latta, grefon osos, la adezivi biologici și plăcuțe de titan care să asigure rigiditatea necesară bazei craniului.

O cavitate retentivă rezistentă poate fi asigurată și prin sutura durei mater cu fir neresorbabil 6.

inverted papilloma definition

În ultimii 9 ani, echipa chirurgicală ORL - neu­ro­chirurgie a utilizat toate metodele detoxifiere de medicamente închidere a lojei hipofizare de­scrise în literatura de specialitate. În lucrarea de față sunt pre­zen­ta­te me­todele cele inverted papilloma definition utile, în concordanță cu patologia abordată. Închiderea eficientă a planșeului selar creează post­ope­ra­tor condițiile unei cicatrizări rapide fără complicații și cu externare precoce.

The skull base anatomy is complex, with the presence of mul­tiple channels and foramina for the passage of vital neurovascular struc­tures. The pathology involving the skull base is either intrinsic with osseous originor through extension from adjacent structures.

Apasă pentru a vedea definiția originală «papilloma» în dicționarul Engleză dictionary. Apasă pentru a vedea traducerea automată a definiției în Română.

CT and MRI studies, bringing complementary information, are often used to­ge­ther for the evaluation of pathological lesions with the assesment of their extension and anatomical relations.

It is necessary to be familiar with the skull base anatomy, reaching appropiate differential diagnosis and de­ciding the optimal surgical approach. This presentation illustrates the ra­dio­logical antomy of the skull base with emphasis on a few frequent pa­tho­logical conditions.

Baza de craniu are o anatomie complexă, existând nu­me­roa­­se canale și foramene de pasaj pentru structuri inverted papilloma definition vi­­tale. Patologia care interesează baza de craniu poate fi intrinsecă osoa­­să sau prin extensie de la structurile adiacente.

Disease of Paranasal Sinuses(1)

Pentru evaluarea mo­­dificărilor patologice, cu aprecierea extensiei leziunii și a raporturilor sale, metodele imagistice CT-IRM sunt folosite adesea împreună, oferind in­­for­mații com­plementare.

Sunt necesare inverted papilloma definition papilloma definition în detaliu a ana­to­miei lo­ca­le pentru localizarea cu acuratețe a procesului patologic, efec­tua­rea diag­nosticului diferențial și stabilirea metodei optime de abord chi­rur­gi­cal.

Această lucrare prezintă anatomia radiologică a bazei de craniu și de­taliază câteva aspecte patologice frecvent întâlnite.

Patologia orbitară Stenturi şi catetere utilizate în obstrucţia căilor lacrimale Stents and intubation devices used in lacrimal pathway obstruction Alina Daniela Inverted papilloma definition Cherecheanu1, Vlad Budu2 1.

V-ar putea interesa

The tears are evacuated through the lacrimal pathways towards the inferior nasal meatus by capillarity, suction, and gravity. A defective drainage due to obstruction along the lacrimal drainage system results in an overflow of tears onto the face, known as epiphora. In these cases, the gold standard is to restore the normal lacrimal flow. The authors present the different types of stents used in the oph­thal­mologic field, by describing the therapeutic inverted papilloma definition, the indications and the complication that may occur from it.

Evacuarea lacrimilor se realizează prin căile lacrimale către meatul nazal inferior, datorită capilarității, gravitației şi diferențelor pre­sionale.

Disease of Paranasal Sinuses(1)

Un drenaj defectuos secundar unei obstrucții la nivelul apa­ra­tului lacrimal poate duce la epiforă. În aceste cazuri, tratamentul de elecţie constă în restabilirea fluxului lacrimal normal.

inverted papilloma definition

Autorii pre­zin­tă tipurile diferite de stenturi folosite în oftalmologie, descriind teh­nica chirurgicală, indicațiile şi complicațiile care pot apărea. De ase­menea, este prezentată o tehnică îmbunătățită de DCRS, care pre­su­pune utilizarea unui stent cu margini duble, al cărui rol este de a men­ține permeabilitatea drenajului lacrimal procedeu chirurgical pro­priu.

Cuvinte-cheie: căi lacrimale, dacriocistorinostomie, stent Dacriocistorinostomia endoscopică transnazală la copii Transnasal inverted papilloma definition dachriocistorhinostomy inverted papilloma definition children Bogdan Mocanu1, Alina Ciocâlteu2, Constantin Mocanu3, Georgeta Mocanu3, Silviu Oprescu1, Vlad Budu4 1.

Brain Institute - Spitalul Monza, București 2. Spitalul Clinic de Urgențe Oftalmologice, București 3.