Traducerea «penile» în 25 de limbi

Hpv warts and penile cancer

papillomavirus col uterus papillomatosis respiratory

Apasă pentru a vedea definiția originală «penile» în dicționarul Engleză dictionary. Apasă pentru a vedea traducerea automată a definiției în Română.

hpv genital contagio

Penis Hpv warts and penile cancer Un penis este organul sexual principal pe care îl folosesc bărbații și animalele hermafrodite pentru a insemina colegii receptivi sexual în timpul copulației. Astfel de organe apar în multe animale, atât vertebrate, cât și nevertebrate, dar bărbații nu poartă un penis la fiecare specie de animale, iar la acele hpv warts and penile cancer în care bărbatul poartă un așa numit penis, penele din diferitele specii nu sunt neapărat omoloage. De exemplu, penisul unui mamifer este cel mai asemănător cu penisul unui insect de sex masculin sau a unui barbat.

hpv warts and penile cancer

Termenul penis se aplică multor organe de reproducere intromitante, dar nu tuturor; de exemplu, organul intromitant al majorității cefalopodelor este hectocotlul, un braț specializat, iar păianjenii de sex masculin își folosesc pedalpii. Chiar și în Vertebrata există variante morfologice cu terminologie specifică, cum ar fi hemipenii.

Antoneag1, innapparent. Având Ana Maria their health status.

La cele mai multe specii de animale în care există un organ care poate fi descris în mod rezonabil ca un penis, nu are altă funcție majoră decât intromisiunea sau cel puțin transmite sperma femeii, dar în hpv warts and penile cancer placentare hpv warts and penile cancer poartă partea distală din uretra, care evacueaza atat urina in timpul urinarii, cat si materialul seminal in timpul copulatiei, dupa cum o cere ocazia.

A penis is the primary sexual organ that male and hermaphrodite animals use to inseminate sexually receptive mates during copulation.

hpv warts and penile cancer paraziti boli piele

Such organs occur in many animals, both vertebrate and invertebrate, but males do not bear a penis in every animal species, and in those hpv warts and penile cancer in which the male does bear a so-called penis, the penes in the various species are not necessarily homologous. For example, the penis of a mammal is at most analogous to the penis of a male insect or barnacle.

Human papillomavirus or HPV

The term penis applies to many reproductive intromittent organs, but not to all; for example giant cell papilloma intromittent organ of most cephalopoda is the hectocotylus, a specialised arm, and male spiders use their pedipalps.

Even within the Vertebrata there are morphological variants with specific terminology, such as hemipenes.

According to some recent studies, the HPV infection may also increase the risk of cardiovascular diseases. Strains of HPV 16 and 18 are strains with a high cancer risk, known to cause almost all cases of cervical cancer while also increasing the risk to develop oropharyngeal cancer[3].

In most species of animals in which there is an organ that might reasonably be described as hpv warts and penile cancer penis, it has no major function other than intromission, or at least conveying the sperm to the female, but in the placental mammals the penis bears the distal part of the urethra, which discharges both urine during urination and semen during copulation as the occasion requires.

Definiția penile în dicționarul Engleză Definiția penisului în dicționar este sau se referă la penis.

parazitii untold

The definition of penile in the dictionary is of or relating to the penis.