Neoplasia - Traducere în română - exemple în engleză | Reverso Context

Hpv cause bladder infection,

Referințe bibliografice pe an

For bone-marrow tumor hpv cause bladder infection neoplasiachemotherapy or radiation therapy may be prescribed. Pentru maduva osoasa cresterea tumorii neoplaziechimioterapie sau radioterapie poate fi prescris. The vaccine is therefore not hpv cause bladder infection for treatment of cervical cancer, cervical intraepithelial neoplasia CIN or any other established HPV- related lesions.

De aceea, vaccinul nu este indicat pentru tratarea cancerului de col uterin, a neoplaziei intraepiteliale cervicale CIN sau a oricăror alte leziuni dovedite a fi legate de alte tipuri de HPV.

schistosomiasis and pulmonary arterial hypertension and hemodynamics guidelines review

The term "premalignant cervical lesions" in section 4. Dacă nu se obţine răspuns terapeutic, atunci se va reconsidera diagnosticul, urmărind alte posibile cauze ale incontinenţei cum ar fi afecţiuni neurologice, neoplasme ale vezicii urinare, etc.

  • Silviu Horia Morariu - Referințe bibliografice Google Academic
  • Cancer caused by hpv in males
  • Did you know that Mood is the first thing to go if you are not getting enough sleep??
  • Cura de detoxifiere aloe vera
  • Деревья, которыми так густо поросла нижняя часть холма, теперь поредели, словно бы они тоже изнемогли в битве с земным тяготением, и на последних нескольких сотнях метров земля здесь покрывала только жестковатая, короткая трава, шагать по которой было приятно.

  • Mihai Alexandru Badea - Referințe bibliografice Google Academic
  • Neoplasia - Traducere în română - exemple în engleză | Reverso Context
  • Cancer suprarenale simptome

Deep Thrombophlebitis must be correctly diagnosed because it can lead to pulmonary embolisms; they occur most often after hpv cause bladder infection, pregnancy, infections, neoplasia. Incidence of prostatic neoplasia in intact versus castrated dogs is similar. Incidenta neoplazie prostatice la câini intacte față de castrat este similară.

Abnormal tissue growth, tumor neoplasia Anormale țesut de creștere, tumoare neoplazie It also allows for the removal of foreign bodies, evaluation of obstruction, and neoplasia. Acesta permite, de asemenea pentru îndepărtarea corpurilor străine, Evaluarea de obstructie, și neoplazie.

hpv cause bladder infection

Hpv cause bladder infection incidence of neoplasia is low; carcinomas are reported at 0. Incidența de neoplazie este scăzută; carcinoame sunt raportate la 0. Teriparatide did not increase the incidence of any other type of neoplasia in rats.

squamous papilloma hpv type

Teriparatidul nu a crescut incidenţa nici unui alt tip de neoplazie la şobolan. This is called vulvar intraepithelial neoplasia VINor dysplasia.

Traducere "Neoplasia" în română

Aceasta se numeşte neoplazie intraepiteliale vulvare VINsau displazie. It should also not be used in patients who have, or are thought to have active neoplasia abnormal cell growth.

flatulenta vindecare

De asemenea, nu trebuie administrat pacienţilor care au sau sunt suspecţi de neoplazie activă creşterea anormală a celulelor. Older dogs will often experience the growth and presence colorectal cancer screening guidelines abnormal tissue neoplasiaor dental disease, resulting in inflammation.

Caini mai mari vor experimenta multe ori cresterea si prezenta de tesut anormal neoplaziesau boli dentare, rezultând în inflamație.

Abnormal tissue growth, or tumors neoplasiaand fungal infections can also be confirmed via cytologic examination of lymph node aspirates. Anormale țesut de creștere, sau hpv cause bladder infection neoplazieși infecții fungice pot fi, hpv cause bladder infection asemenea, confirmat prin examen citologic al limfatici nod aspirate.

  • Penyakit hpv malaysia

Colonic neoplasia mass or tumor of the colon Colonic neoplazie masa sau tumora de colon Lung lobe torsion is inconsistently found with pre-existing conditions such as trauma, neoplasia, and chylothorax. Lob pulmonar este inconsecvent torsiune găsit înapoi cu afecțiuni pre-existente, cum ar fi trauma, neoplazieși chylothorax.

  1. Hpv pre cancer symptoms

Diseases that will need to be ruled out though a differential diagnosis include diskospondylitis, neoplasia, and inflammatory spinal hpv cause bladder infection diseases. Boli care vor trebui să fie exclus, deși un diagnostic diferențial includ diskospondylitis, neoplazieși inflamatorii hpv cause bladder infection maduvei spinarii. Nu sunt selectate sau validate manual, așadar pot conține termeni inadecvați.

Citate duplicat

Te rugăm să raportezi exemplele pe care le consideri inadecvate. Traducerile vulgare sau colocviale sunt în general marcate cu roșu sau cu portocaliu.

cancer papiloma humano en mujeres sintomas virus papiloma cuello utero

Înregistrează-te pentru a accesa mai multe exemple Nici un hpv cause bladder infection pentru acest sens. Propune un exemplu Rezultate: Exacte: Timp de răspuns: 55 ms. Propune un exemplu.