Gliste u stolici kod trudnica

Conținutul

  gliste u stolici kod trudnica

  Avut glas supţîrĭel, fećesk, da ku lumĭa a vorbit numa kînd fata a fuost apruape; a giśit ursa, a spus đi lume pĭerdută, đi furaluk, đi tuaće fiĭe śe ś-a-ntrabato lumĭa. A spus kă o kĭamă Mariĭa, şî măĭ are o suoră kare traĭaşće în Dubromńik, şî una dusă în vro ţară strină.

  gliste u stolici kod trudnica

  A mĭers dupa fata-ĭa đarîndu, ama măĭ mult a şaḑut într-un źugastru unđe fata a pazît vićiļi. Aśiĭa la ḑîļiļi marĭ s-adunat vilaĭt đin tuaće părţîļi, đi mulće uorĭ a veńit şî bandaşî, da şî mĭenźiĭi a ĭeşît ku barăśiļi-lor.

  gliste u stolici kod trudnica alimente pentru detoxifierea pancreasului

  Đi patru ań, kît ala-ĭa a fuost în sat, s-auḑît đi ĭa în tuaće părţîļi, şî nuovińiļi a gliste u stolici kod trudnica đi ĭa. Pintru źugastro-la, kare ĭe şî-n ḑî đi astîḑ akolo, la Kulmĭa muori în Ţrnaĭka, lumĭa a bućeḑato ala đin źugastru.

  Fata-ĭa a krĭeskut, ama ńiś kînd nu sa măĭ măritat. Măĭ amînat s-auḑît pin sat kă ala s-a nîpraćit pi fata-ĭa pintru vina babi, kare a fuost vrîžîtuarĭe şi a lukrat ku aĭ rîăĭ.

  Он повернулся к Джизираку: -- А в какие же саги приглашает вас Джирейн.

  Ĭa, śkă, adunat uopt vrîžîtuorĭ ţapińe, đin kăş kare a fuost învîrḑîće gliste u stolici kod trudnica svadă ku vro partiĭe đin stapîńiĭa satuluĭ, şî ļ-a dus la baltă-n Ļubova, sî skuată draśi să trînćaskă partiĭa-ĭa đi gliste u stolici kod trudnica stapîńiĭe, kă, śkă, n-a măĭ putut lumĭa să traĭaskă đi rău iĭ.

  Kînd s-a-ntuors đi la baltă, baba a kaḑut đi pi punće ş-a spart îrbu ku farmiśiļi.

  cancer colon chemotherapy

  Draśi s-a mîńiĭat, ş-a trîmĭes ala-ĭa să nîkažaskă pi ńepuatî-sa. Kînd gliste u stolici kod trudnica a-npļińit doasprîaśe ań, ala đintr-odată s-a pĭerdut. Uńi a puvestît kî s-a dus altunđeva, alţî ĭară kă s-a pĭerdut kînd žîndari a-nkis pi tata fĭeći în apsă kîćeva ḑîļe.

  hpv papiloma tratamento hpv causa cancer de prostata

  La tužît, śkă, puopa Ţîrnăĭśi kă vorbĭaşće đin burtă, şî ku aşa minśuń traźe lumĭa pruastă đi la bisîarikă-n lăturĭ.