Probleme actuale privind aplicarea protocolului de tratament în cancerul de rect

Colorectal cancer who classification

paraziti u ribama ovarian cancer quality of life

Descriere anatomică generală Anatomie chirurgicală Noţiuni de fiziologie şi consecinţele exerezelor colo-rectale Morfopatologia cancerului colo-rectal Căile de diseminare ale cancerului colo-rectal Diagnosticul cancerului colo-rectal precoce incipient Diagnosticul cancerului colo-rectal avansat manifest Diagnosticul clinic al cancerului colo-rectal Diagnosticul paraclinic al cancerului colo-rectal Tratamentul chirurgical Tipuri de operaţii în neoplasmul de colon Tipuri de operaţii în neoplasmul rectal Atitudinea faţă colorectal cancer who classification metastazele hepatice Tratamentul laparoscopic al CCR Tratamentul complementar—adjuvant şi neoadjuvant.

Necesitatea studierii, depistării şi profilaxiei CCR rămîne incontestabil o importantă problemă de sănătate publică.

Specificații

Deceniul a fost pentru CCR deceniul depistării şi prevenţiei, iar deceniul reprezintă perioada aplicării noilor concepte diagnostice şi terapeutice. Progresele însemnate în cunoaşterea carcinogenezei şi istoriei naturale a CCR, îndeosebi stabilirea filiaţiei polip-cancer colorectal cancer who classification a timpului necesar acestei tranziţii, constituie premise importante pentru o nouă abordare a diagnosticului.

Mai mult, identificarea unui procent însemnat de cancere în care este implicată transmiterea genetică, face posibilă colorectal cancer who classification populaţiei cu risc şi abordarea specifică a acesteia. Diagnosticul şi depistarea precoce a CCR constituie unul din obiectivele majore ale activităţii medicului şi trebuie să devină o prioritate şi pentru sistemul de sănătate.

Screeningul presupune identificarea cancerului inaintea apariţiei semnelor clinice ale bolii prin aplicarea unui test medical populaţiei asimptomatice. Atunci când devin simptomatice, cancerele de colon şi rect sunt avansate din punct de vedere morfologic.

Aceasta înseamnă că procesul de diagnostic trebuie demarat înainte de apariţia simptomelor, prin ceea ce se înţelege şi cunoaşte sub numele de screening.

Această colorectal cancer who classification corespunde în general fazei de cancer precoce, de transformare a unui polip adenomatos în cancer şi în care histologic leziunea a depăşit submucoasa. În acest context se apreciază că diagnosticul colorectal cancer who classification CCR este realizat cel mai adesea în stadii avansate, când amploarea leziunii şi sediul acesteia se identifică ca principale elemente la care se raportează exprimarea simptomatică a afecţiunii, iar histologic leziunea invazivă depăşeşte submucoasa.

What is Colorectal Cancer? - Mayo Clinic

Dacă principiile tratamentului chirurgical şi elementele de tehnică nu au suferit modificări semnificative în ultimii ani, ceea ce s-a schimbat se referă la tactică, în sensul abordării diferitelor cazuri complicate, abordare bazată în primul rând pe progresele înregistrate în terapia intensivă, atât de necesară acestor bolnavi. În ultimul colorectal cancer who classification, chirurgia laparoscopică a pătruns şi în abordul CCR.

Dezvoltarea acestei metode a condus la utilizarea ei în efectuarea recto-colectomiilor, atât pentru leziuni benigne, cât şi pentru neoplasme. În prognosticul bolnavilor cu CCR sunt implicaţi numeroşi factori cum ar fi: tipul histologic de cancer, mărimea, localizarea, gradul de invazie tumorală, metastazarea loco- regională numărul ganglionilor interesaţicât şi în alte organe. Pentru îmbunătăţirea prognosticului în CCR, cercetarea fundamentală genetică şi moleculară, alături de screeningul colo-rectal şi practicarea pe scară largă a tehnicilor noninvazive colonoscopie virtualăsunt câteva din direcţiile noi sau relativ noi care trebuie dezvoltate.

papilloma virus tumore lingua

Mai întâi, este vorba de incidenţa şi prevalenţa apreciabilă a acestei localizări a bolii canceroase, chiar dacă numărul absolut şi relativ al pacienţilor pare a fi în scădere. Astfel, dacă în urmă cu numai câţiva ani numărul estimat de cazuri de cancer colo-rectal în SUA era de Mai interesantă pare a fi reducerea deceselor de la Cu toată scăderea morbidităţii şi mortalităţii, CCR rămâne unul dintre cele mai frecvente cancere în momentul actual, fiind plasat pe locul 3 colorectal cancer who classification malignităţi, după cancerul pulmonar şi cel de sân.

  • Мы заночуем на вершине и закончим путешествие утром.

  • Было очень поздно, и он находился вдали от дома.

  • Mihai Danciu - Referințe bibliografice Google Academic
  • Cancer from hpv

Acest imperativ transferă însă diagnosticul din stadiul de cancer avansat, cu 4 expresie clinică bine definită, în stadiul de cancer incipient precoce, eventualitate în care pacientul este asimptomatic.

Screening-ul cancerului colo-rectal este definit ca o metodă eficientă, simplă şi necostisitoare ce se aplică unui număr mare de persoane asimptomatice, fără neoplazie.

Orice discomfort colo-rectal la un vârstnic trebuie supravegheat clinic, radiologic şi endoscopic prin examinări repetate, chiar dacă primele explorări sunt negative. În faţa oricărui bolnav trecut de 40 de ani, care acuză modificări recente ale tranzitului intestinal de tipul constipaţiei, alternând eventual cu diareea, sindrom dispeptic fără explicaţie aparentă sau prezintă semne clinice de anemie, trebuie să ne gândim la eventualitatea cancerului colo- rectal.

Diagnosticul clinic coroborat cu explorările paraclinice, imagistice și mai nou cele genetice, concură la abordarea unei strategii corecte de tratament și la un prognostic bun în această afecțiune. Tratamentul chirurgical presupne respectarea unor principii care definesc caracterul de radicalitate al intervenţiilor practicate prin rezultatelor lor, apeciate în timp, acestea se dovedesc a fi colorectal cancer who classification radicale sau doar cu intenţie de radicalitate.

Termenul de rezecţie curativă trebuie să se bazeze pe confirmare chirurgicală şi histologică ale exciziei complete tumorale.

colorectal cancer who classification

Dezvoltarea acestei metode a condus la utilizarea ei şi în efectuarea recto-colectomiilor, atât pentru leziuni benigne, cât şi pentru neoplasme.

Tratamentul complementar neoadjuvant completează actul chirurgical şi se compune din radioterapie, polichimioterapie, imunoterapie şi alte metode care nu au intrat încă în uzul curent terapia genică. Scopul cercetării a fost evidenţierea particularităţilor epidemiologice, clinice, de tratament, evolutive şi prognostice ale acestui tip colorectal cancer who classification humani papiloma virus zastita. În multe comunităţi umane această boală înseamnă condamnarea la moarte.

În majoritatea ţărilor, populaţia este insuficient informată despre curabilitatea diferitelor forme de cancer, apărând astfel programe naţionale de sănătate, care includ depistarea organizată a unor cancere incipiente într-o populaţie expusă riscului. Cancerul de colo-rectal rămâne una din cauzele cele mai importante de mortalitate. Dintre neoplasmele digestive privite în întreg mapamondul, rămâne totuşi mai puţin frecvent decât cancerul gastric.

Cu toate progresele realizate în ultimile decenii privind diagnosticul colorectal cancer who classification tratamentul, mortalitatea prin cancer colo-rectal continuă să crească chiar şi în ţările dezvoltate. Din aceste motive s-au întreprins şi colorectal cancer who classification întreprind studii multiple care urmăresc acelaşi scop şi anume ameliorarea prognosticului acestei afecţiuni.

Lucrarea prezintă în prima parte stadiul actual al problemei, analizândnd datele de anatomie clasică şi modernă, epidemiologie şi etiopatogenie, morfopatologie, diagnostic şi atitudine terapeutică în cancerul colo-rectal. Mortalitatea prin cancer de colon ocupă locul patru din decesele prin cancer în şiiar împreună cu joncţiunea recto-sigmoidiană urcă mortalitatea pe locul trei.

Numărul de cazuri noi depistate cu cancer colo-rectal sunt variabile de la un an la altul, dar cu o tendinţă crescătoare pe termen mediu şi lung, în pofida faptului că populaţia din Colorectal cancer who classification care generează aceşti bolnavi scade numeric în termeni absoluţi.

Cu colorectal cancer who classification cuvinte, incidenţa acestei neoplazii este în creştere la noi în ţară, estimându-se chiar că această tendinţă de creştere a incidenţei se va manifesta cel puţin până se ajunge la valorile raportate de ţările puternic industrializate. Cifrele mortalităţii colorectal cancer who classification CCR sunt medii, comparative cu celelalte state ale U. Lotul de studiu a reprezentat cohorta acestei perioade de trei ani calendaristici.

Centralizarea lotului, atât demografic cât şi morfopatologic a fost înlesnită de baza de date a laboratorului de anatomie patologică al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova S.

La comanda in aproximativ 4 saptamani

Craiovarealizând astfel acest studiu prospectiv cu scopul identificării cazurilor de cancer colo-rectal, al evoluţiei acestora raportat la aspectele clinice, anatomo-patologice, şi terapeutice evidenţiate. Datele privind supravieţuirea la Criteriile de includere au fost reprezentate de diagnosticul de neoplasm de colon sau rectal, pre- sau postoperator, cu confirmare histopatologică, precum şi de intervenţia chirurgicală de tip rezecţie.

Au colorectal cancer who classification excluse din studiu cazurile la care s-a practicat tratament endoscopic, cazurile la care tumora colo-rectală nu colorectal cancer who classification putut fi extirpată şi cele la care intervenţia de rezecţie colo- rectală a fost realizată pentru afecţiuni cum ar fi polipoza adenomatoasă familială. De asemenea, reintegrările în tranzit după intervenţii anterioare Hartmann şi cele fără rezecţie urmată de anastomoză gen colostomie laterală pentru cancere colo-rectale prezentate în ocluzie intestinală nu au fost incluse în studiu.

Colorectal cancer who classification baza de date a intervenţiilor chirurgicale efectuate în S. Craiova, în perioada studiată s-au extras șase tipuri de procedee, şi anume; 1. Hemicolecomia dreaptă cu anastomoză ileo-transversă; 2.

Colectomia de colon transvers cu anastomoză colo-colică; 3.

Inoperable rectal tumour, no metastases: A   radio-chemotherapy with a favourable response surgery B   radio-chemotherapy with a non-favourable response chemotherapy Operable rectal tumour, with metastases: colorectal cancer who classification surgery of the tumour with resection of the hepatic or lung metastasis radio-chemotherapy radio-chemotherapy followed by surgical treatment. Non-operable rectal tumour with metastases: chemotherapy and radiotherapy. We must remember that the rectum is a fix organ, that represents an advantage for the irradiation process. The preoperative irradiation has the advantage of preventing the excessive irradiation of other cavity organs, as in the case of the postoperative irradiation, when the small bowel loops drop in the pelvis. This protocol has been established starting from the actual knowledge regarding the genetics of rectal cancer, and colorectal cancer who classification the studies of fundamental and clinical research which analyzed the response of the rectal cancer to different treatment methods.

Rezecţia rectosigmoidiană pe cale anterioară Dixon cu colo-recto anastomoză; 6. Amputaţia de rect. După selecţia primară, pacienţii au fost studiaţi pe grupuri, în funcţie de parametrul urmărit: cancer abdominal cid date demografice - date clinice — stadializare - aspecte morfologice - date terapeutice.

Probleme actuale privind aplicarea protocolului de tratament în cancerul de rect

Raportat la aceşti parametrii, s-a analizat prognosticul şi supravieţuirea pacienţilor din lot. Pentru prelucrarea statistică a datelor s-au folosit următoarele tipuri de teste statistice: teste pentru măsurarea dependenţei între parametri testul chi squared x² şi testele de breast papilloma squamous metaplasia Student, Anova, Wilcoxon şi log-rank. Principalele programe cu pachete de analiză statistică au fost Microsoft Excel şi Epi Info S-au trasat curbele de supraviețuire Kaplan-Meier.

Ecografia abdominală, radiografia pulmonară şi examenul computer tomografic abdominal întregesc bilanţul lezional preoperator, depistând eventualele determinări secundare ale tumorii primare. Rezonanţa cancer colon kras mute nucleară şi echografia endorectală — explorări ce permit aprecierea extensiei locale a neoplaziei - au fost efectuate la un număr limitat de pacienţi cu cancer rectal datorită accesului de multe ori limitat la aceste investigaţii.

La cazurile internate şi operate de urgenţă cu complicaţii de tip stenozant, perforativ sau hemoragic, investigaţiile colorectal cancer who classification limitat la aprecierea bilanţului preoperator, investigaţiile imagistice - cu excepţia radiografiei abdominale şi echografiei — nefiind disponibile în serviciul de urgenţă.

Pregătirea preoperatorie generală a impus corectarea tuturor deficitelor biologice hipoproteinemie, anemie, dezechilibre hidro-electrolitice, tulburări de coagulare etc. Papillomavirus genital simptome primul plan s-au situat afecţiunile cardiace, complicaţiile cardio-vasculare rămânând principala cauză de morbiditate şi mortalitate după chirurgia abdominală.

În al doilea rând, o atenţie deosebită s-a acordat funcţiei respiratorii, deoarece complicaţiile pulmonare, în special la pacienţii vârstnici, influențează evident morbiditatea şi mortalitatea postoperatorie. Tratamentul electiv al cancerului colo-rectal a presupus pregătirea preoperatorie mecanică a colonului prin care se realizează o golire completă a acestuia de conţinutul de materii fecale. Această măsură duce la o scădere a incidenţei fistulelor postoperatorii şi colorectal cancer who classification supuraţiilor parietale, fapt constatat pe mai multe serii de bolnavi operaţi consecutiv [Irving AD,].

Craiova, a foilor de observaţie, a protocoalelor operatorii şi anatomo-patologice, din care am identificat în perioada ianuarie decembrie un număr de cazuri de cancer colo-rectal. S-au extras din foile de observaţie aspecte privind istoricul bolii, simptomatologia şi semnele clinice, antecedentele personale patologice boli cardiace, respiratorii, diabet zaharat, afecţiuni hepatice, renale, intervenţii chirurgicale, neoplazii.

Datele privind localizarea tumorii, gradul de extensie tumorală şi intervenţia chirurgicală s-au preluat din protocoalele operatorii. Buletinele histopatologice au întregit studiul, permiţând aprecierea corelaţiilor clinice, chirurgicale şi de prognostic. Din evidenţele serviciului de oncologie s-a urmărit evoluţia pacienţilor postoperator. După tratamentul chirurgical al CCR, aceste determinări împreună cu examenul clinic pot duce la identificarea timpurie şi gestionarea recurenţei bolii.

Craiova, în perioada ianuarie — decembrie a permis evidenţierea unor aspecte demografice importante privind supravieţuirea la 5 ani după intervenţia chirurgicală. Analizând lotul iniţial de pacienţi identificaţi cu CCR, remarcăm o creştere a numărului de cazuri de la an la an. Astfel, dacă în erau diagnosticate şi internate 87 de cazuri, în numărul lor a crescut la cazuri, pentru ca în să identificăm cazuri.

Cu toate acestea, în cohorta studiată se evidenţiază o tendinţă de scădere a numărului de cazuri la care se practică rezecţii tumorale. Colorectal cancer who classification, numărul pacienţilor rezecaţi scade de la 61 înla 40 în şi apoi la 33 în Nu ar trebui neglijat ca raţionament nici înfiinţarea de centre-pilot onco-chirurgicale specializate în terapia CCR Bucureşti, Cluj-Napoca. Repartiţia este explicabilă prin gradul de adresabilitate la medic mai ridicat al populaţiei urbane, fapt evidenţiat şi de alte numeroase studii clinice privind CCR.