CA 19-9 markeri tumorali

Colon cancer genetic marker,

colon cancer genetic marker reteta detoxifiere

II, Nr. Lefter1, V.

vermox para oxiuros

Scripcariu1, P. Stanton2, C.

Much more than documents.

Incidence of colorectal cancer among persons at average risk is sufficiently high to justify an early diagnosis. The introduction into clinical practice of genetic testing for colon cancer genetic marker assessment of colon cancer risk has led to more effective management for patients with high-risk colorectal cancer and has new features of challenge. This review presents complex elements in the non polyposis colorectal cancer assessment.

Corespondenţă: Dr. Independenţei, nr. Sindromul Lynch I colon cancer genetic marker doar pacienţii cu risc crescut de dezvoltare a cancerului colo-rectal, iar sindromul Lynch II pe aceia care asociază şi un risc crescut de apariţie a unor cancere extracolonice ovar, endometru.

colon cancer genetic marker

Cancerul colo-rectal ereditar non-polipozic a fost descris prima dată în şi ulterior în de Lynch [1]. Ceea ce este sugestiv pentru diagnosticul de HNPCC este apariţia unor cancere colon cancer genetic marker sincrone sau metacrone în special la nivelul colonului drept la mai mulţi indivizi făcând parte din aceeaşi familie.

Factorii De Prognostic Ai Cancerului Colorectal (Ii)

În ciuda denumirii, aceste cancere colo-rectale nu se dezvoltă ca leziuni de novo ci apar la nivelul unor adenoame care par colon cancer genetic marker avea o rată de transformare malignă extrem de accelerată [2].

Adenoamele descoperite la pacienţii cu HNPCC sunt frecvent diagnosticate într-un stadiu histologic avansat şi prezintă arii întinse de displazie severă. Acestea au fost create încercând să se stabilească un set de elemente clinice consistente care să definească HNPCC.

squamous papilloma development

Din momentul descoperirii etiologiei genetice a majorităţii tipurilor de HNPCC a fost acceptat faptul că prin aplicare în procesul de colon cancer genetic marker doar a criteriilor Amsterdam o parte dintre familiile care sunt purtătoare ale mutaţiilor linilor germinative de la nivelul MLH1 şi MSH2 ar putea fi excluse [3]. Consecinţa acestor concluzii în au fost elaborate criteriile Bethesda.

Acestea au o sensibilitate crescută în comparaţie cu criteriile Amsterdam şi pot fi utilizate pentru identificarea colon cancer genetic marker care ar trebui să intre într-un program de screening genetic pantru HNPCC, specificitatea fiind însă mult mai scăzută.

LINKURI UTILE

Un al treilea set de criterii a fost elaborat în - Amsterdam II- pentru a modifica stricteţea criteriilor Amsterdam şi a optimiza specificitatea scăzută a criteriilor Bethesda [3, 4]. Criteriile Amsterdam diagnosticul este pozitiv când sunt îndeplinite toate criteriile 1. Un membru al familiei colon cancer genetic marker cu cancer colo-rectal înaintea împlinirii vârstei de 50 de ani; 2.

Existenţa două generaţii consecutive afectate; 3.

Prevenirea cancerului prin intermediul unor programe de screening

Trei rude afectate, una dintre ele fiind rudă de gradul I cu celelalte două; 4. FAP trebuie să fie exclus; 5. Diagnosticul de cancer colo-rectal trebuie stabilit anatomo-patologic.

Criteriile Amsterdam II diagnosticul este pozitiv când sunt îndeplinite toate criteriile 1. Existenţa a cel puţin trei rude cu un cancer HNPCC asociat cancer colo-rectal sau un cancer de endometru, intestin subţire, ureter sau pelvis renal ; 2.

Unul dintre membrii familiei diagnosticat cu cancer colo-rectal trebuie să fie rudă de gradul I cu ceilalţi doi; 3. Cel puţin două generaţii recidive hpv apres laser trebuie să fie afectate; 4. Cel puţin unul dintre membrii diagnosticaţi ai unei familii trebuie să aibă sub 50 de ani; 6.

colon cancer genetic marker

FAP ar trebui să fie exclus în cazurile cu cancer colo-rectal; 7. Bethesda guidelines oricare dintre criteriile de mai jos este suficient pentru diagnostic 1. Membru al unei familii în care s-au diagnosticat neoplazii şi îndeplineşte criteriile Amsterdam; 2.

CA 19-9 markeri tumorali

Persoane cu două rude afectate de neoplazii care pot însoţi HNPCC, inclusiv cancere colo-rectale sincrone şi colon cancer genetic marker sau cancere extracolonice colon cancer genetic marker cancer endometrial, ovarian, gastric, hepato-biliar, de intestin subţire, carcinom celular tranziţional al pelvisului renal sau ureter ; 3.

Persoane cu cancer colo-rectal sau endometrial diagnosticat la o vârstă mai mică de 45 ani; 5. Indivizi cu cancer colo-rectal cu celule în inel cu pecete diagnosticat la vârstă mai mică de 45 de ani; 8.

Indivizi cu adenoame colo-rectale diagnosticate la vârste mai mici de 40 de ani [5].

CA markeri tumorali

În consecinţă, actualmente se utilizează 3 tipuri de criterii clinice pentru diagnosticul HNPCC toate fiind create în tentativa de a creşte acurateţea diagnosticului clinic în vedere identificării colon cancer genetic marker cu o probabilitate crescută de a prezenta gene MMR mismatch repair.

Când posibilitatea de a exista mutaţii în liniile germinative MLH1, MLH2 este cuantificată criteriile Amsterdam sunt cele mai stricte urmate de celelalte două tipuri de criterii.

Elaborarea a 3 seturi diferite de criterii clinice pentru stabilirea diagnosticului de HNPCC a condus la efectuarea unor studii care să stabilească care set de criterii este optim în identificarea pacienţilor care vor recurge ulterior la teste genetice care să descrie existenţa mutaţiilor liniilor germinative caracteristice în HNPCC.

Anumiţi experţi recomandă pentru testare genetică persoanele care colon cancer genetic marker primele 3 criterii Bethesda, în timp ce alţii recomandă întâi testarea ţesutului tumoral pentru colon cancer genetic marker MSI instabilitate microsatelită [6].

  • Factorii De Prognostic Ai Cancerului Colorectal (Ii)
  • Trasmissione papilloma virus bocca
  • Hpv virus and childbirth
  • Papiloma humano laser

MSI se recunoaşte prin frecvenţa apariţiei mutaţiilor de inserţie şi deleţie în repetările microsatelite, care sunt un număr variabil de secvenţe repetitive de mononucleotide, dinucleotide şi trinucleotide care se găsesc la nivelul genomului uman.

MSI se identifică clinic, utilizându-se teste de laborator care au ca bază ADN extras din ţesut proaspăt sau inclus la parafină provenind din tumori ale indivizilor suspectaţi a avea HNPCC. Identificarea MSI în diagnosticarea HNPCC a dus la adoptarea unei strategii de diagnostic genetic care utilizează: - teste care se bazează pe analizarea de probe sangvine pentru detecţia mutaţiilor liniilor germinative; - teste care se efectuează pe material tumoral recoltat prin care se urmăreşte detectarea pierderii funcţiei de producţie a colon cancer genetic marker la nivel tumorilor indivizilor afectaţi.

NEWSLETTER

Determinarea MSI tumorale poate fi utilizată pentru diagnosticul diferenţial dintre FAP polipoza adenomatoasă familială şi HNPCC în situaţiile în care elementele clinice de diagnostic sunt ambigui [7].

Colon cancer genetic marker medical familial poate fi utilizat pentru a orienta testarea genetică, posibilitatea determinării unei mutaţii a liniei germinative colon cancer genetic marker unei gene implicate în HNPCC depinzând în principal de istoricul familial şi vârsta la care s-a instalat neoplazia. Actualmente se apreciază că multe cazuri de HNPCC se datorează inactivării procesului mutaţiilor MMR datorită defectelor unor gene ale liniilor germinative ale genelor care codează componentele cheie ale complexelor de reparare MMR.

Se pare că există o corelaţie între anumite mutaţii genetice fenotipul maladiei [9]. Mutaţiile liniei germinative în cazul MSH6 sunt asociate cu forme atipice de HNPCC care adesea nu îndeplinesc criteriile Amsterdam datorită vârstei mai înaintate de apariţie a neoplaziilor şi a tumorilor care prezintă un nivel scăzut de MSI [9,10]. Mutaţiile care apar la nivelul acestor gene tind să fie mutaţii punctiforme care reprezintă substituţia unei singure perechi de baze, deleţii sau inserţii.

Totuşi nu s-a evidenţiat un anume punct mutagen care să permită crearea unui test screening. Secvenţializarea ADN-ului este tehnica disponibilă cea mai precisă pentru identificarea mutaţiilor genetice. Datorită faptului că o singură alelă este suficient să menţină activitatea MMR teste funcţionale care să detecteze purtătorii mutaţiei genei MMR nu au fost elaborate pentru uzul clinic.

colon cancer genetic marker oxiuri sarcina

Studii recente au evidenţiat că în colon cancer genetic marker este posibilă apariţia unui astfel de test prin forţarea unei celule la un status hemizigot, conversie tehnologică, caz în care o alelă MMR mutantă ar putea fi detectată cu test funcţional de screening [10]. Analiza mutaţiilor directe ale MLH1 şi MSH2 este foarte costisitoare motiv pentru care s-a elaborat un algoritm de diagnostic care utilizează testarea MSI tumorale încercând îmbunătăţirea posibilităţii de identificare a colon cancer genetic marker liniei germinative.

Prevenirea cancerului prin intermediul unor programe de screening

S-a dovedit faptul că analizarea directă a mutaţiilor colon cancer genetic marker eficientă pentru familiile care îndeplinesc criteriile Amsterdam. Familiile care îndeplinesc criteriile Amsterdam II şi Bethesda sau cel puţin unul din criteriile esenţiale de diagnostic ar trebui testate alimente pentru detoxifiere pentru MSI tumorală [8, 9, 10].

Aceste familii care prezintă MSI tumorală ar trebui să fie supuse testărilor pentru detecţia prezenţei evetualelor mutaţii.

Iniţierea testării genetice în cazul familiilor suspectate a avea HNPCC la care s-a efectuat testarea MSI se realizează dacă sunt îndeplinite următoarele criterii: 1.

Wijnen et al. Deoarece MLH1 şi MSH2 sunt genele cele mai frecvent afectate în familiile cu HNPCC, utilizarea immunostaining pentru determinarea pierderii expresiei MLH1 şi MSH2 în cancerul de colon a fost propusă ca test de bază în determinarea tumorilor pentru identificarea familiilor care ar trebui testate pentru suspiciunea de mutaţii a liniei germinative.

Pierderea expresiei pentru proteine ar trebui corelată cu prezenţa MSI şi poate sugera ce genă specifică MMR este modificată la un anume pacient [11]. Fiecare din aceşti algoritmi are avantaje şi dezavantaje de aceea este necesară adresarea familiilor suspectate de a avea HNPCC unor cente specializate în testing genetic.

Deci identificarea MSI în cancerele de colon poate fi utilizată pentru prezicerea probabilităţii detecţiei mutaţiilor liniei germinative ale MLH1, MSH2 neputând fi utilizată ca marker surogat pentru detecţia mutaţiei liniei germinative într-o genă MMR.

În ceea ce priveşte detecţia MSI aceasta este realizată prin analizarea ADN-ului recoltat din adenoamele şi cancerele de colon ale pacienţilor afectaţi care prezintă alterări ale locilor de MSI care frecvent sunt modificaţi în procesul de inactivare a MMR. Multe cancere de colon prezintă mutaţii standard într-un mic procentaj de repetări microsatelite.

Colon cancer genetic marker molecular de adenocarcinom de colon pe baza prezenţei MSI se raportează la detectarea a doi loci instabili din cei 5 loci posibil instabili care au fost selectaţi de National Cancer Insitute, USA [12]. Cancerele care prezintă unul din cei cinci loci instabili sunt de obicei testate pentru încă cinci markeri şi ulterior retestate.

Uploaded by

Dacă nici unul dintre loci nu este instabil tumora este considerată ca fiind microsatelit stabilă iar probabilitatea identificării mutaţiilor MLH1 sau Parazitii proces 8 august este foarte scăzută.

Teste şi testarea genetică în HNPCC Obiectivul principal al testării genetice este de a determina dacă elementele clinice care au dus la indicaţia de testare sunt suficiente pentru un examen molecular amănunţit.

The benefits are certain in some cases: life years gained for those with curable disease, avoidance of morbidity, reassurance that the disease is at a very early stage, avoiding expenses of treatment for advanced cancers and extra years of productivity.

Dacă nu sunt îndeplinite suficiente criterii clinice se va recomanda efectuarea iniţială a unui test de detectare a MSI la nivelul tumorilor colo-rectale ale membrilor afectaţi de neoplazie dacă este posibil. Dacă criteriile clinice de testare sunt îndeplinite se recomandă efectuarea mai întâi testarea liniei germinative pentru detectarea mutaţiilor MLH1 şi MSH2.

Dacă nu se identifică nici o mutaţie la un membru afectat al unei familii atunci rezultatele nu pot indica testarea unor rude care ar putea avea risc crescut de HNPCC. Un rezultat ambiguu nu indică faptul că membrii familiei suspecte nu ar putea prezenta susceptibilitate moştenită pentru cancer de colon ci mai curând sugerează faptul că testul nu este suficient de sensibil pentru a detecta gena mutantă [12].

Un alt motiv pentru imposibilitatea detectării mutaţiilor este faptul că există posibilitatea dezvoltării şi a unor cancere sporadice la persoanele suspectate de a avea HNPCC deşi în cadrul familiei majoritatea membrilor au neoplazii colon cancer genetic marker în cadrul HNPCC.

Eşecul detecţiei unor mutaţii pot să exprime şi faptul că într-adevăr familia nu prezintă un risc crescut de HNPCC în ciuda criteriilor clinice care ar sugera acest fapt.

Dacă nici o mutaţie nu poate fi identificată testarea ulterioară nu este obligatorie pentru ceilalţi membri ai familiei. Membrii colon cancer genetic marker familii care prezintă risc crescut pentru HNPCC ar trebui consideraţi a avea un risc crescut pentru apariţia cancerului colo-rectal şi de aceea ar trebui îndreptaţi către efectuarea unui screening intens în comparaţie cu populaţia generală [12]. Cancerele de colon sporadice neereditare au o prevalenţă crescută şi au trăsături comune, cele două fenotipuri genetice mutaţionale fiind bine definite.

Căile utilizate de celulele maligne în neoplaziile sporadice sunt similare celor utilizate de colon cancer genetic marker ereditare. În timp ce recurenţa locală a cancerului colo-rectal este atipică, reapariţia polipilor premaligni este colon cancer genetic marker şi la fel de predictibilă ca şi cancerele secundare ale plămânului, capului şi gâtului. Scopul prevenţiei ar trebui să fie reprezentat de inhibarea apariţiei şi progresiei leziunilor premaligne.