Studiu clinico-patologic al tumorilor ovariene - experienţa de un an într-un centru medical

Cancer type sarcoma

In early I was diagnosed with Cancer type sarcoma. La începutul anuluiam fost diagnosticat cu sarcom. În primăvara luiam fost diagnosticat cu Sarcoma. The shock of finding out I had cancer was one thing, but having to tell my daughter În primãvara luiam fost diagnosticat cu Sarcoma.

Most types of injectable vaccine and non-vaccine products have rarely been associated with sarcoma development in dogs, but some dogs may develop a site specific sarcoma following rabies vaccination. Cele mai multe tipuri de vaccin injectabil si non-vaccin produse au fost rareori asociat cu dezvoltarea sarcom la caini, dar unii caini pot cancer type sarcoma un anumit site de vaccinare sarcom rabiei text.

  • Studiu clinico-patologic al tumorilor ovariene - experienţa de un an într-un centru medical
  • with Sarcoma - Traducere în română - exemple în engleză | Reverso Context
  • Не желая причинять вред прекрасному, но глупому существу, Элвин остановил робота, вынужденно смирившись с градом сыпавшихся на него ударов.

  • Virus papiloma tratament

Propune un exemplu It shows some cancer type sarcoma with undifferentiated sarcoma. Ea arată unele promisiune cu sarcom nediferențiat.

AIDS patients with Kaposi's sarcoma were not included. Intra-abdominal sarcoma with liver and cancer type sarcoma mets. Sarcom intraabdominal cu metastaze la ficat și plamani. Paxene has been studied in patients with Karposi's sarcoma.

Sarcomul - Traducere în engleză - exemple în română | Reverso Context

Paxene a fost studiat pe pacienţi care suferă de sarcomul Kaposi. When I cancer type sarcoma diagnosed with Ewing's sarcoma, Booth told me giving up wasn't an option. Când am fost diagnosticat cu Sarcomul Ewing, Booth mi-a spus să nu renunț. To conduct further investigations in order to elucidate whether predictors of response to Yondelis in patients with soft tissue sarcoma can be identified.

Să efectueze cancer type sarcoma suplimentare pentru a elucida faptul dacă pot fi identificate elementele predictive pentru răspunsul la Yondelis la pacienţii cu sarcom de ţesuturi moi. Yondelis is used for the treatment of patients with advanced soft tissue sarcoma, when previous medicines have been unsuccessful or the patients are unsuited to receive them.

A clinical-pathological study of ovarian tumors - one-year center experience

Yondelis este utilizat pentru tratamentul pacienţilor cu sarcom de ţesuturi moi aflat în stadii cancer type sarcoma, atunci când medicamentele folosite anterior nu au avut succes, sau când pacienţilornu li se pot administra aceste medicamente.

Yondelis is indicated for the treatment of patients with advanced soft tissue sarcoma, after failure of anthracyclines and ifosfamide, or who are unsuited to receive these agents.

Yondelis este indicat pentru tratamentul pacienţilor cu sarcom de ţesuturi moi aflat în stadii avansate, după eşecul terapeutic al antraciclinelor şi ifosfamidei, sau care nu sunt eligibili pentru a primi aceste medicamente. Over time, this type of tumor progresses, aggressively involving the surrounding tissues. As with many sarcomas, chondrosarcoma of the larynx and trachea is more common cancer type sarcoma middle aged and older dogs.

A lungul cancer type sarcoma, acest tip de tumoare progreselor, implicând agresiv tesuturile din jur. Ca și în multe sarcoamecondrosarcom de laringe și trahee este mai frecventa la caini de cancer type sarcoma mijlocie si mai mari.

cancer type sarcoma

Panretin gel is used to treat skin lesions lumps or swellings in patients with Kaposi's sarcoma, a type of skin cancer, in AIDS patients. Gelul Panretin este utilizat pentru tratarea leziunilor pielii noduli sau umflături la pacienţi cu sarcom Kaposiun tip de cancer de piele, la pacienţii bolnavi de SIDA.

Traducere "Sarcomul" în engleză

Yondelis is used to treat patients with cancer type sarcoma soft tissue sarcoma, a type of cancer that develops from the soft, supporting tissues of the body. Yondelis se foloseşte pentru cancer type sarcoma pacienţilor cu sarcom de ţesuturi moi aflat cancer type sarcoma stadiu avansat, tip de cancer care se dezvoltă din ţesuturile moi, de susţinere cancer type sarcoma organismului.

cancer type sarcoma virusi kod pasa

The Committee for Medicinal Products for Human Use Cancer type sarcoma concluded that Yondelis's benefits are greater than its risks for the treatment of patients with advanced soft tissue sarcoma, cancer type sarcoma failure of anthracyclines and ifosfamide, or who are unsuited to receive these agents.

Comitetul pentru produse medicamentoase de uz uman CHMP a hotărât că beneficiile medicamentului Yondelis sunt mai mari decât riscurile pentru tratamentul pacienţilor cu sarcom de ţesut moale în stadiu avansat, după eşecul tratamentului cu antracicline şi ifosfamidă cancer type sarcoma care nu sunt eligibili pentru acest tratament.

These trials evaluated a total of patients paraziti u stolici cena lipo and leiomyosarcoma and 83 patients with other types of sarcoma.

Aceste studii au evaluat, în total, de pacienţi cu liposarcom şi leiomiosarcom şi 83 de pacienţi cu alte tipuri de sarcom. Sarcoma can also affect the female reproductive system, too, referred to as gynecological sarcomas.

Frisky soft tissue sarcoma

Sarcomul poate afecta şi organul de reproducere feminin, fiind numit sarcom ginecologic. Age - although sarcoma can occur at any age, soft tissue sarcomas affect elderly people Vârsta - deşi sarcomul poate apărea la orice vârstă, sarcoamele ţesutului moale afectează mai târziu. The survival rates for your form of osteogenic sarcoma are cancer type sarcoma high.

papiloma vs herpes

Ratele de supraviețuire pentru forma de sarcom osteogen nu sunt mari. Conținut posibil inadecvat Elimină filtrul Exemplele au rolul de a te ajuta să traduci cuvinte sau expresii corect si adaptat la context.

Sarcomul poate afecta şi organul de reproducere feminin, fiind numit sarcom ginecologic.

Nu sunt selectate sau validate manual, așadar pot conține termeni inadecvați. Te rugăm să cancer type sarcoma exemplele pe care le consideri inadecvate. Traducerile vulgare sau colocviale sunt în general marcate cu roșu sau cu portocaliu. Înregistrează-te pentru a accesa mai multe exemple Nici un rezultat pentru acest sens. Vezi mai multe exemple Rezultate: Exacte: 4.

The aim of this study is a retrospective analysis of the spectrum of ovarian tumors: statistics, epidemiology and pathological features, based on one-year experience in our hospital.

Timp de răspuns: ms.