multe studii - Traducere în engleză - exemple în română | Reverso Context

Cancer ovarian prevent. Traducere "multe studii" în engleză

Nu am văzut multe studii pentru scoarța de copac. I haven't seen many studies on tree bark. Discontinuitățile sunt o pacoste.

În multe studii de prețuri, se pun deoparte. Now discontinuities are a nuisance, so in many studies of prices, one puts them aside. Mai multe studii sugerează acest lucru este o modalitate eficientă de a preveni boala Chagas.

Several studies suggest this is an effective way to prevent Chagas disease. Mai multe studii arată că, chiar stadiu incipient de cancer ovarian, pot produce aceste simptome.

Several studies show that even early stage ovarian cancer can produce these symptoms. În numele Comisiei Europene, aţi anunţat că urmează să fie efectuate mai multe studii.

metastatic cancer gorges on fructose in the liver hpv (human papillomavirus) anogenital infection icd 10

On cancer ovarian prevent of cancer ovarian prevent European Commission, you announced that more studies are to be carried out. Acum aș întreba Cancer ovarian prevent când intenționează de fapt să introducă măsuri concrete, în loc să efectueze doar și mai multe studii.

Now I would ask the Commission when it actually intends to introduce proper measures, instead of just conducting more studies.

Direcţia Generală Mediu a lansat deja mai multe studii şi lucrează la evaluarea impactului elementelor cheie ale convenţiei. The Environment DG has already launched several studies and is working on assessing the impacts of the key elements of the Convention.

Traducere "multe studii" în engleză

Mai multe studii indică faptul că hemangioamele sunt rezultatul unui efect de angiogenic factor de creştere. Several studies indicate that hemangiomas are the result of an effect of cancer ovarian prevent growth factor. În acest sens, autoritățile spaniole și Abertis au propus mai multe studii, care sunt comentate în cele ce urmează.

cancer ovarian prevent parazitii alcoolul este viata lyrics

In this regard, several studies have been proposed by the Spanish authorities and by Abertis which are discussed in what follows. Cu cancer ovarian prevent acestea, în mai multe studii au lipsit sau n- au fost raportate criteriile obiective de evaluare a răspunsului tumoral. However, in several studiesthe objective criteria for evaluating tumour response are missing or not reported.

Account Options

Comisia face observația că municipalitatea a contractat mai multe studii pentru pregătirea proiectului, în și în The Commission noted that the municipality commissioned several studies in and to prepare the project. Mai multe studii indică faptul că utilizatorii de internet au doar 8 secunde pentru a face până mintea lor pe nimic. Several studies indicate that internet users have only 8 seconds to make up their minds on anything.

Mai multe studii au constatat ca doze de mg pe zi, timp cancer ovarian prevent săptămâni, poate ameliora simptomele de depresie.

papillomavirus operation col de luterus hpv causes abnormal cells

Several studies have found that doses of mg daily for weeks can improve symptoms of depression. Mai multe studii au arătat existența corelațiilor dintre aportul de astfel de compuși și alterări cancer ovarian prevent organelor animalelor ce le consumă, mai ales în doză mare.

Several studies showed the existence of a correlation between cancer ovarian prevent intake of such compounds and some alterations of animal organs to which they are administered, especially if at high dosage.

Între timp, mai multe studii au demonstrat că există o penurie de lemn la nivelul UE. Meanwhile, several studies indicate a shortage of wood at EU level. Există mai multe studii pe animale care indică faptul că toxicitatea acută a substanței MT este de câteva ori mai cancer ovarian prevent decât cea a morfinei.

There are several studies in animals indicating that the acute toxicity of MT is several-fold higher than that of morphine. Au existat multe studii, incluzând acesta, care arată că folosind învățarea activă, interacționând cu studenții cancer ovarian prevent clasă, performanța se îmbunătățește la fiecare nivel: şi învățare măsurată prin testare standard.

So there's been many studiesincluding this one, that show that if you use active learning, interacting with your students in the classroom, performance improves cancer ovarian prevent every single metric - as measured by a standardized test. E necesară studiere acestor aspecte în populația pediatrică unde nu există atât de multe studii [3, 12, 13, 18, 19]. It is necessary to study this aspect in the paediatric population where there are not many studies [3, 12, 13, 18, papilloma mouth. Au fost efectuate mai multe studii pe şobolani, iepuri şi câini pentru a se analiza siguranţa Pruban.

Several studies were performed in rats, rabbits and dogs to cancer ovarian prevent the safety of Pruban.

Conținut posibil inadecvat Elimină filtrul Exemplele au rolul de a te ajuta să traduci cuvinte sau expresii corect si adaptat la context. Nu sunt selectate sau validate manual, așadar pot conține termeni inadecvați.

Te rugăm să raportezi exemplele pe care le consideri inadecvate.

cancer cure for hpv

Traducerile vulgare sau colocviale sunt în general marcate cu roșu sau cu portocaliu.